Ideella aktörer ska integrera utrikesfödda på arbetsmarknaden

Civilsamhället väntas ta stort ansvar för integration och hjälpa  utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt finns många strukturella hinder. ”De måste se oss som en resurs” säger Jan Runfors på Hela Sverige ska leva, om politikernas satsningar.

Jämställdhetsminister har haft digitalt samråd med företrädare för civilsamhällesorganisationer om vilken roll de ska spela för integrationen av utrikesfödda på svensk arbetsmarknad.
Jämställdhetsminister har haft digitalt samråd med företrädare för civilsamhällesorganisationer om vilken roll de ska spela för integrationen av utrikesfödda på svensk arbetsmarknad. Foto: Robin Ek / TT
Marie Lundahl

Sociala företag, vikariepooler och arbetsträning är några av många olika verksamheter som bedrivs av civilsamhällesorganisationer runt om i landet för att underlätta för utrikesfödda att komma in på marknaden.

Civilsamhällets möjligheter har uppmärksammats av politiken tidigare under hösten. På ett digitalt samråd mellan jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) och ett fyrtiotal organisationer diskuterades civilsamhällets roll inom svensk arbetsmarknadspolitik.