Debatt

Weimers (SD): Låt medborgarna påverka mer i EU

DEBATT. Lobbyister agerar demokratisk målvakt åt EU-kommissionen. För att jämna ut spelplanen mellan lobbyisterna och medborgarna har jag agerat för att förbättra EU-kommissionens arbetsmetoder, skriver Charlie Weimers (SD).

"De allmänna konsultationerna sägs ge medborgarna möjlighet att påverka lagförslag som EU-kommissionen förbereder men i realiteten är de till för att ge ett sken av demokratisk legitimitet."
"De allmänna konsultationerna sägs ge medborgarna möjlighet att påverka lagförslag som EU-kommissionen förbereder men i realiteten är de till för att ge ett sken av demokratisk legitimitet." Foto: Sverigedemokraterna
Charlie Weimers
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nästan inga värmlänningar har hört talas om möjligheten att lämna synpunkter innan EU-kommissionen lägger fram lagförslag. Webbportalen för allmänna konsultationer – som EU:s light-version av remissrundor kallas – är väl dold. EU-kommissionen meddelade nyligen att allmänna konsultationer kommer förlängas med två veckor. Det innebär att de i praktiken kommer implementera delar av mitt reformförslag (även om de inte medger det officiellt).

Det är en liten seger för ökad demokrati i Bryssel som visar att vi kan nå demokratiska framsteg om allmänheten sätter EU-kommissionen under press.

Allmänheten eller lobbyister

Mestadels sker maktutövning i Bryssel i det fördolda. De allmänna konsultationerna sägs ge medborgarna möjlighet att påverka lagförslag som EU-kommissionen förbereder men i realiteten är de till för att ge ett sken av demokratisk legitimitet.

Arbetssättet ger kommissionärernas medarbetare stora möjligheter att ta in synpunkter i linje med vad EU-kommissionen vill åstadkomma. Brysselbaserade intressenter vet om när dessa korta och förhastade konsultationer äger rum. EU-kommissionen kan, när den allmänna konsultationen genomförts, hävda att de “har lyssnat” på allmänheten trots att de mest lyssnat på närstående lobbyister.

Agerar som demokratisk målvakt

De professionella aktivistorganisationerna och välavlönade lobbyisterna har kunskap att framföra sina argument som så kallade “omfattande ståndpunktsdokument” vilket är det format som EU-kommissionen har lättast att ta in. De korta och tydliga uttalanden som medborgarna brukar lämna är inget kommissionsbyråkraterna vill ha eller lägger vikt vid.

Lobbyister agerar således som demokratisk målvakt åt EU-kommissionen och lagstiftningsinitiativ legitimeras med synpunkter från just de medborgare som råkar vara likasinnade intressenter i Brysselbubblan.

Ett skräckexempel

För att jämna ut spelplanen mellan lobbyisterna och medborgarna har jag och andra europaparlamentariker agerat för att förbättra EU-kommissionens arbetsmetoder. Konsultationer bör inte äga rum under semestermånaderna och tidsfristerna bör förlängas så att medborgarna hinner komma till tals. Ett skräckexempel på hur det inte borde få gå till är EU:s asyl- och migrationspakt. Väl medveten om att detta var sprängstoff lade EU-kommissionen ut förslaget för allmän konsultation under sommarsemestern.

Underminerar medborgares möjlighet

Att EU-kommissionen delvis antagit ett av mina reformförslag beror sannolikt på de tusentals svar som kom in från medborgarna när jag och andra parlamentariker de sista dagarna började kampanja för att involvera allmänheten i konsultationsprocessen kring asyl- och migrationspakten. Det blir pinsamt för Ylva Johansson (S) och andra i kommissionen att argumentera för att SD inte är demokratiskt trovärdiga och samtidigt underminera medborgarnas möjligheter att påverka i en viktig och kontroversiell fråga.

Vi hoppas att alla svenska europaparlamentariker sluter upp bakom våra reformkrav. Att medborgarna ska konsulteras är ett löfte till folket som finns förankrat i EU:s fördrag. Nu måste vi höja trycket så att detta verkligen efterlevs. Att låtsas efterfråga folkets röst på en undangömd webbsida mitt i semestern måste bli ett minne blott. Målet måste vara att inlägg från vanliga medborgare ska vara lika viktiga som lobbyisternas förslag. Om det borde alla demokrater kunna enas.

Nämnda personer

Charlie Weimers

Europaparlamentariker (SD)
Fil. kand i statsvetenskap (Karlstads uni., 2007)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget