Viktiga hållplatser på vägen till makten

DEMOKRATI. Det finns flera viktiga datum på vägen till en ny regering och en ny statsminister. Altinget guidar vad som händer den närmaste månaden.  

12 september: Valnämnderna påbörjar rösträkningen av förtidsröster som inte kunde räknas på valdagen. Rösträkningen avslutas senast den 13 september.

9 - 19 september: Den som vill överklaga valet ska inom tio dagar efter att valet avslutats lämna in en skrivelse till Valprövningsnämnden.

13 september: Riksdagsvalet avslutas med att Valmyndigheten publicerar valresultaten. Valen till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige avslutas genom att länsstyrelsen i sina lokaler lägger fram protokollen för granskning.

24 september: Allmänna motionstiden börjar. Under allmänna motionstiden får riksdagsledamöterna lämna motioner och förslag gällande alla frågor som riksdagen får besluta om. Allmänna motionstiden pågår till 15 dagar efter att regeringen lämnat in en budgetpropositionen till riksdagen.

24 september: Upprop av riksdagsledamöter i riksdagen.

24 september: Alla riksdagsledamöter röstar in en talman och tre vice talmän. Ålderspresidenten vilket är den ledamot i Sveriges riksdag som har varit riksdagsledamot under längst tid är den som leder kammarsammanträdena innan talmannen har valts. Max tre rundor av omröstningar av talman får ske. Den kandidat som får mest röster i sista rundan oavsett hur många riksdagsledamöter har röstat blir talman. Talmannen är den främste representanten för Sveriges riksdagen och är den person som leder riksdagens arbete. Praxis är att talmannen oftast väljs från det största regeringspartiet.  

24 september: Partierna anmäler vilka som ska bli gruppledare. Kammaren utser en valberedning som har som uppgift att framställa förslag på ledamöter som ska sitta i utskotten och de övriga riksdagsorganen.  

Läs också: Det har aldrig gått sämre för S 

25 september: Riksdagens nya arbetsår öppnar. På begäran av talmannen öppnar Kungen riksmötet.

25 september - 8 oktober: Om statsministern tar beslutet att sitta kvar ska en statsministeromröstning hållas i riksdagen senast två veckor efter att den nyvalda riksdagen har samlats. För att få sitta kvar som statsminister måste statsministern få tillräckligt stöd av riksdagen. Om mer än hälften av ledamöterna röstar emot statsministern, alltså minst 175 ledamöter, måste hen avgå.

Om statsministern tvingas avgå måste talmannen inleda samtal med alla de samtliga partiledarna. Detta görs så att talmannen kan komma till en slutsats om vilken partiledare eller individ har mest stöd i riksdagen och vilket parti eller partier har störst chans att kunna bilda en regering. Om första statsministeromröstningen misslyckas får talmannen ytterligare tre chanser på sig att hitta en statsministerkandidat med stöd från riksdagen. Om alla dessa talmansrundor misslyckas utlyses extraval. Detta val sker då inom tre månader från den sista talmansrundan.

Budgeten ska lämnas inom tre veckor från att en regering har tillsats.  Budgeten behöver inte få en majoritet i riksdagen, men den måste få flest röster så att inte ett annat budgetförslag kan gå igenom. Om budgeten faller kan statsministern utlysa extraval.

Forrige artikel Skolpolitiker kan mista riksdagsplats – får lita till kryss Skolpolitiker kan mista riksdagsplats – får lita till kryss Næste artikel Busch Thor spökar för flera KD-kandidater Busch Thor spökar för flera KD-kandidater
Kjell, Henric och skillnaden mellan olika skönhetsfläckar

Kjell, Henric och skillnaden mellan olika skönhetsfläckar

FÖRSVARSMAKTEN. Under de senaste veckorna har två skilda incidenter ur Försvarsmaktens vardagsliv blivit "virala" i sociala medier. De visar på hur en imperfektion kan ha både charm och nytta, medan en annan bara är just en fläck av den sort som alltid måste gnuggas.