Valet 2018: PM Nilsson presenterar DI:s viktigaste frågor

KORTNYTT. Dagens Industri beskriver hur valåret kommer att se ut och vilka frågor tidningen väljer att rikta fokus på. Klimatet, sänkta skatter och vinster i välfärden sammanfattar deras satsning “Renare, rikare, roligare”.

Hedda Jakobsson

Hur skall klimat- och miljöarbetet göra oss rikare och friare? PM Nilsson, Dagens Industris politiska redaktör, berättar hur han anser att rätt incitament kan nå just detta. Ett enligt honom "renare, rikare och roligare samhälle". 

Som exempel lyfter Nilsson fram hur höghastighetståg mellan Sveriges tre största städer skulle generera tidsvinst, bekvämlighetsvinst och ekonomisk vinst- utöver den självklara miljövinsten. Den övriga transportsektorn får även den uppmärksamhet. Regeringens uppdaterade förslag med miljözoner uppmuntras om det innebär en utfasning av utsläppsbilar till förmån för eldrift. Förslaget med miljözoner var aktuellt redan 2016 men presenterades i en ny tappning i januari i år. 

Vidare tar Nilsson upp hur svenska städer har fått ett sänkt skattetryck sedan Göran Perssons regering, och att detta nu är en av anledningarna till varför svenska städer toppar innovationsindex. Sänkta skatter uppmanas som nyckeln till denna utveckling, något som Nilsson menar är recept på framgång: "Denna förändring måste dels försvaras, dels fortsätta. Vänsterkrafterna är ytterst opålitliga. Lojaliteten med fogden kan när som helst dyka upp hos alla partier, till och med hos Moderaterna", anser han i artikeln hos Dagens Industri. 

Läs också: Stockholm - Nordens mest dynamiska region 

Som en tredje valfråga lyfter Nilsson fram de ständigt debatterade villkoren för välfärdsföretag. Socialdemokraternas samarbete med Vänsterpartiet välkomnas inte och näringsfriheten beskrivs som “en av det liberala samhällets viktigaste värden”. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterade tidigare i år en lagrådsremiss där man väljer att ta frågan om vinstbegränsning vidare. Nilsson menar att det enda som gör att regeringens politiska målsättning med vinstbegränsningar i välfärden stoppas är allianspartiernas eniga åsikt, även om de har varit "veka i livet". 

Läs också: Väntat förslag om vinstbegränsning i välfärden 

Avslutningsvis sammanfattas valåret återigen ur miljösynpunkt. Att Sveriges tre största städer skall arbeta för att vara ledande både i fordonsindustri och luftrening är enligt PM Nilsson en självklar satsning.

 

 

Nämnda personer

PM Nilsson

Miljö-, klimat-, stads- och landsbygdsansvarig Timbro

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00