Vårdföretagarna: ”Regionerna har goda möjligheter att effektivisera”

Det ekonomiska läget är utmanande för många menar Vårdföretagarna som överlag är positiva till nästa års budget och den nya regeringens fokus. Men organisationen saknar den momskompensation för inhyrd personal som nu slopas.

Sabina Joyau, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, hoppas att regeringen uppmuntrar och underlättar för privata aktörer att hjälpa till i sjukvårds- och omsorgssystemen: ”Det finns både ledig kapacitet och goda möjligheter att avlasta den offentliga vården mer”.
Sabina Joyau, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, hoppas att regeringen uppmuntrar och underlättar för privata aktörer att hjälpa till i sjukvårds- och omsorgssystemen: ”Det finns både ledig kapacitet och goda möjligheter att avlasta den offentliga vården mer”. Foto: Vårdföretagarna
Miranda Olsson

Av vårdens många aktörer sållar sig Vårdföretagarna, som representerar de privata vårdgivarna, inte till de som kritiserar storleken på de generella statsbidragen till region och kommun för nästa år.

– I dag finns det nog ganska goda möjligheter för regionerna att effektivisera sina organisationer och ta hjälp av privata vårdgivare, säger Vårdförbundets näringspolitiska chef Sabina Joyau till Altinget och beskriver det ekonomiska läget som kärvt för många just nu.

För Vårdföretagarna finns ett orosmoment kopplad till statsbidragen, såväl de generella som de riktade med medel för bland annat fler vårdplatser och förlossningsvård.

– Som alltid när det handlar om stöd från regeringen så betalas de ut till regionerna och kommunerna och då hamnar de privata vårdgivarna i händerna på deras goda vilja att dela med sig av statsbidragen.

Den nya regeringen, menar Sabina Joyau, har redan signalerat att privata vårdgivare är en naturlig del av sjukvården och omsorgen i Sverige. 

– Vi hoppas att den nya regeringen kan bli tydligare i skrivningarna om hur de riktade medlen ska användas. Så att man tvingar regionerna att fördela medel till alla som utför vård på deras uppdrag.

En glad nyhet för Vårdföretagarna är den nationella vårdförmedling som regeringen ämnar inrätta. Däremot är de kritiska till en begränsad uppräkning av schablonersättningen för personliga assistans, och att momskompensationen för inhyrd personal som infördes 2020 tas bort.

– Regeringen har varit tydlig med att de vill värna tillgängligheten på landsbygden men här lägger man till ett hinder för vårdgivare att bemanna sina verksamheter, speciellt på landsbygd och i mindre städer när man tar bort kompensationen för vårdmoms. Det är illa, säger Sabina Joyau som vill att det fort görs en ändring i momslagen för att komma tillrätta med problemet.