Utseende kan påverka betygen – men bara för kvinnliga studenter

Attraktiva kvinnliga studenters betyg sjönk under pandemin, när undervisningen skedde på distans. En ny studie från ekonomihögskolan vid Lunds universitet kopplar utseende till betyg. 

Foto: Anders Wiklund/TT
Rebecka Prahl

Utseendet kan spela roll för studenters betyg, menar doktoranden Adrian Mehic, som har jämfört attraktiva studenters betyg före och under pandemin.

Studien har genomförts bland studenter på ekonomihögskolan och en jury beståendes av 74 personer fick rangordna de 300 personer som ingick i studien efter utseende. 

Det är inte bara de gamla gubbprofessorerna som gav högre betyg.

De attraktiva kvinnornas betyg sjönk när undervisningen skedde på distans, medan de attraktiva männens betyg låg kvar på samma nivå. Utseende-effekten syntes mest i ämnen där lärare och studenter vanligtvis lär känna varandra, med en kursstruktur som innebär ett samspel mellan lärare och studenter i en fysisk miljö, berättar Adrian Mehic. 

– När all utbildning var på plats före pandemin fick de snygga studenterna bättre betyg. Det gäller både tjejer och killar. Det man då såg under pandemin när all utbildning gick över på distans, var att betygen för de snygga tjejerna blev sämre medan de här höga betygen för de snygga killarna blev kvar, säger han till Altinget.

Vad beror det på? 

– Just när det gäller varför de snygga tjejerna fick sämre betyg så tror jag det beror på diskriminering. De flesta lärare på programmet är män. Det är också någonting som tidigare forskning indikerar.

Adrian Mehic.
Adrian Mehic. Foto: Johan Persson

– Det som var lite mer oväntat var att de snygga killarna höll samma betygsnivå även under pandemin. Det tror jag har att göra med att de har högre självförtroende och bättre självkänsla.

Det fanns också en viss tendens bland kvinnliga professorer att ge högre betyg till de attraktiva kvinnliga studenterna. 

– Det är inte bara de gamla gubbprofessorerna som gav högre betyg. Men bland kvinnliga lärare var det inte i samma utsträckning. Det skulle vara intressant att se hur det såg ut på gymnasiet, där det är fler kvinnliga lärare. Det skulle förmodligen vara en mindre effekt på betygen.  

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.