Ungsvenskarna: Vi vill kriminalisera slöjtvång

DEBATT. Vi vill se en kriminalisering av själva tvånget att bära slöja. Vår förhoppning är att SD och andra partier stödjer detta förslag, skriver Thomas Lybeck, Hilda Frick och Emil Eneblad.

Thomas Lybeck
Migrationspolitisk talesperson, Ungsvenskarna
Hilda Frick
Jämställdhetspolitisk talesperson, Ungsvenskarna
Emil Eneblad
Rättspolitisk talesperson, Ungsvenskarna

 

Hedersvåld och förtryck är något som dessvärre allt oftare förekommer i Sverige. Sakta men säkert har vi under århundraden gått mot ett jämställt samhälle. Ett samhälle där alla, oavsett kön, har samma möjligheter till självförverkligande.

Trots den juridiska jämställdheten så gör sig ibland verkligheten påmind då det än i dag förekommer att vissa personers möjlighet till att agera, leva eller älska vem de vill inskränks. Tyvärr kan vi se hur den här typen av förtryck tillåtits breda ut sig allt mer de senaste åren.

Förtrycket som vi nu kan se rota sig fast i samhället är en direkt konsekvens av en långvarigt oansvarig migrationspolitik, vilket har lett till att normer och värderingar som är raka motsatsen till vad som är det svenska fått fäste i vårt samhälle. Vår uppfattning är att denna typ av moral inte hör hemma i Sverige, och vi kan aldrig acceptera att den biter sig fast i vårt land.

Svek från samhället

För Ungsvenskarna är det självklart att den som växer upp i Sverige ska ha rätten och möjligheten att forma sitt eget liv. Ungdomar ska inte tvingas till att följa hemmets religion eller att gå i sina föräldrars fotspår.

Det är ett svek från samhällets sida när unga flickor, ofta med utrikes bakgrund, inte tillåts välja sin egen väg i livet. Än mer tragiskt är att det oftast är familjen och släkten som står för förtrycket. När det är de allra närmaste som med våld och hot tvingar dig att bete dig på ett visst vis, som förbjuder dig att göra vissa saker, eller tvingar dig att gifta dig med någon mot din vilja.

Välkommen utredning

Hur vi ska råda bot på de här problemen har debatterats fram och tillbaka, och vissa framsteg har gjorts. En statlig utredning föreslår en särskild straffskärpningsgrund, det vill säga att brottet bedöms hårdare, vid brott med hedersmotiv.

Detta är minst sagt välkommet, då många av oss betraktar det som särskilt förkastligt när någon utsätter sina närstående för brott med hänsyn till en mossig uppfattning om familjeheder och kyskhet.

Lågintensiva trakasserier

Sverigedemokraterna har länge varnat för konsekvenserna av en ansvarslös migrationspolitik och på förhand skapat politik för att motverka de problem vi nu ser. Bland annat har man tagit ställning för en särskild brottsrubricering av hedersbrott.

När detta utreds bör man se över om en sådan kan utformas i likhet med hur grov kvinnofridskränkning ser ut, där lågintensiva trakasserier över tid blir straffbara.

Kriminalisering av tvånget

Under Ungsvenskarnas konvent har vi nyligen fattat beslut att stödja ytterligare en åtgärd för att komma underfund med den här problematiken, som tillsammans med de ovan nämnda åtgärderna kan hjälpa till att tränga tillbaka detta fenomen.

I flera års tid har slöjan och andra typer av värderingsstyrd klädsel varit föremål för intensiv debatt. Huruvida en kriminalisering strider mot religionsfriheten eller ej, om ett sådant utgör förtryck av enskilda, om ett allmänt förbud verkligen är nödvändigt och så vidare.

Vårt förslag är annorlunda i det att vi vill se en kriminalisering av själva tvånget att bära en sådan. Vi anser visserligen att bärandet av plagg som skuldbelägger kvinnor för mäns eventuella handlingar och tankar är fel – men att eventuella åtgärder bör sikta på att hjälpa de som faktiskt utsätts för tvång.

Gemensam skyldighet

Det är vår förhoppning att partiet och övriga Sverige delar vår syn på dessa problem, att fortlevnaden av dessa tendenser är ett dråpslag mot den utveckling vi sett och framgent vill se.

Det är vår gemensamma skyldighet att agera för att motverka en återgång till förlegade värderingar och tider då kvinnor och flickor inte hade möjlighet att fritt bestämma över sitt eget liv och framtid.

Forrige artikel Apoteksföreningen: Orimligt att myndigheten endast ser till lägsta pris Apoteksföreningen: Orimligt att myndigheten endast ser till lägsta pris Næste artikel "I en digitaliserad livsmiljö utmanas folkhälsan i Sverige"
V: Statligt ägande – motvikt till spekulation och kortsiktig vinstjakt

V: Statligt ägande – motvikt till spekulation och kortsiktig vinstjakt

DEBATT. Det är dags för en offensiv statlig företagspolitik. Vi har sett konsekvenserna av minskat statligt ägande inom många områden, det är dags att erkänna möjligheterna som ett statligt ägande ger, skriver Vänsterpartiets Birger Lahti och Lorena Delgado Varas.