Trafikverket: Tillbaka på status quo vid halvårsskiftet

Medarbetarna arbetar fortfarande mer än tidigare för att få tågplaneringen att rulla, och tågoperatörerna får fortsatt vänta på tidtabeller som ens följer tidigare mått. Nu börjar dock Trafikverkets ledning se ljuset i tunneln: ”Men att exakt sätta tidpunkter är svårt.”

Fortsatt långt kvar till ett läge som är bättre än det var tidigare. <br>
Fortsatt långt kvar till ett läge som är bättre än det var tidigare.
Foto: Daniel Moqvist/Unsplash
Jacob Hederos

Trafikverket sätter via tågplanen en tidtabell för när tåg kan trafikera järnvägen. Men planen sätter också stopp för när trafik ska vara tillåten, bland annat på grund av trafikarbete.

Som det är nu så sträcker sig inte tågplanen längre än till i början av mars, vilket gör att Trafikverket får svara på frågor om när påskbiljetterna ska släppas hos bland andra SJ.

Den tidigare gränsen för när tågplanen skulle släppas var tolv veckor. Men som det är nu, når inte Trafikverket upp till den gränsen. Orsaken är främst att sjösättningen av det nya planeringsverktyget, som en del i det större MPK-projektet, har haft stora prestandaproblem.

Det har lett till merarbete både hos de som planerar och överser den dagliga trafiken på myndigheten, men också till frustration hos tågoperatörerna.

Men i samband med att det nya systemet sjösattes skulle också den tidigare tidsplaneringsgränsen höjas till 18 veckor. Dit har man än så länge fortsatt långt att gå, säger Thomas Andersson, en av fyra chefer som leder det så kallade kraftsamlingsprojektet som bistår i införandet av det nya MPK-systemet.

– Trafikverket fortsätter under 2023 att arbeta mot att nå den här 18 veckors framförhållning, för att skapa ökade framförhållning för järnvägsoperatörernas planering under året.

Tidigare har det sagts att Trafikverket till december 2023 siktar på att nå 15 veckors framförhållning. Den planen ligger fortsatt kvar, med sikte på att först som mest 10 veckors framförhållning kan nås i slutet av mars, och 12 veckors framförhållning kan nås efter halvårsskiftet. Men Järnvägsmarknadslagen, som hämtar tidsgränsen från ett EU-direktiv, ställer egentligen kravet på att 18-veckorsgränsen skulle vara uppnådd redan nu. Därför har också Transportstyrelsen inlett en granskning, med hot om böter mot Trafikverket.

Nu ligger vi lite sent, i jämförelsen till vad vi ska göra