Debatt

Tidigare skolöverläkaren: Därför tackar jag Moderaterna för ADHD-utspelet

Självklart borde alla barn screenas för ADHD, autism, hjärtfel, glutenintolerans, tillväxtrubbningar och alla de medicinska sjukdomar som barn har. Det skriver Sophie Ekman Wretlind, skolöverläkare emerita och medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet.

”Det gamla folkhemmet, som hade en skolhälsovård var ett heltäckande skyddsnät för alla barn. Detta var Sveriges signum”, skriver debattören. Medicinen på bilden används bland annat som behandling för ADHD.
”Det gamla folkhemmet, som hade en skolhälsovård var ett heltäckande skyddsnät för alla barn. Detta var Sveriges signum”, skriver debattören. Medicinen på bilden används bland annat som behandling för ADHD.Foto: Nora Lorek/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Hur kan då ett förslag från Moderaternas regionstyrelsens ordförande Irene Svenonius om screening av ADHD i utsatta områden väcka så starka känslor?

Självklart borde alla barn screenas för ADHD, autism, hjärtfel, glutenintolerans, tillväxtrubbningar och alla de medicinska sjukdomar som barn har. I ett liv är allt som sker under barn- och skolåldern den viktigaste tiden i att all utveckling för barnen gäller att inga oupptäckta avvikelser, neurologiska eller andra funktionsnedsättningar missas.

I dag får barn inte denna självklara rätt. Inga barn screenas på sjukdomar och den som är högsta chef för barns hälsa i skolåldern är rektorn, som saknar medicinsk utbildning. Allt som rör barns hälsa i skolåldern ligger endast i utbildningsdepartementet.

Förslaget är bra

Förslaget som Moderaterna framför kan vid första anblicken verka provokativt och utpekande, men berör en känslig sträng som brustit i den svenska vården av barn. Strängen har inte bara brustit i vård av barn och preventiv hälsa, vården är avklippt med berott mod. Skollagen 2010 tog bort ordet vård ur alla författningar.

Trots mycket hårt arbete från mig i över tio år att få upp frågan till en samhällsdebatt har detta näst intill omöjliggjorts av en kompakt tystnadskultur som inte hör hemma i det svenska samhället där vi hyllar transparens och fakta.

Därför tackar jag Moderaterna för detta utspel.

För första gången vågar ett politiskt parti erkänna behovet av screening. Fast det får ej vara exkluderande för en viss grupp, utan skall givetvis gälla alla barn. Vi måste återinföra skolhälsovården.

Trots mycket hårt arbete från mig i över tio år att få upp frågan till en samhällsdebatt har detta näst intill omöjliggjorts av en kompakt tystnadskultur som inte hör hemma i det svenska samhället där vi hyllar transparens och fakta.

Elevhälsan måste stärkas

Borttagande av vård betyder att allt som berör barns hälsa nu endast ligger under utbildningsdepartementet. Inte som tidigare under både socialdepartementet och utbildningsdepartementet. Tidigare förstärktes tydligheten av vården än mer i och med att det fanns sjukvårdsminister, som förstod och hade kunskap om svenska vården.

Med detta följer det absurda att i stället för att skolöverläkaren hade ansvar för barns hälsa tillsammans med rektorn, så har rektorn ensam ansvar för barns hälsa.

En rektor som saknar medicinsk utbildning! Ånyo oförståeligt. Det hjälper ej att det under rektorn finns en chef för elevhälsans medicinska insats EMI.

Den som är chef för EMI kan ha medicinisk utbildning, men det behövs ej. Det är tillåtet med olika personalgrupper, som alltså ej har medicinsk bakgrund och inte heller följer eller ligger under hälso-och sjukvårdslagar.

Det är bekymmersamt och mycket märkligt att i Vägledning för elevhälsan 2016 som Skolverket och Socialstyrelsen skrivit 2016 står att om ”personalen i EMI saknar medicinsk utbildning, skall de ej lastas för det” Det betyder att inte ens vaccineringar kan genomföras på ett medicinskt rättssäkert sätt då det inte finns i alla skolor läkare eller sköterskor som är chefer för EMI.

Felet finns i skollagen

Mellan 1944 och 2010 fanns olika skollagar som alla fastslog att det skall finnas i alla skolor både skolläkare och skolsköterskor. Tillika att det skall göras tre klassundersökningar av både skolläkare och skolsköterskor i grundskolan. Slutligen att skolhälsovården skall verka för sunda levnadsvanor och det skall finnas en skolöverläkare som är en oberoende enhet som tillsammans med rektorn ansvarar för barns hälsa.

Det gamla folkhemmet, som hade en skolhälsovård var ett heltäckande skyddsnät för alla barn. Detta var Sveriges signum. Vi byggde upp primär, sekundär och tertiär prevention, dvs sjukdomar som upptäcktes på BVC skulle följas.

Vi skulle upptäcka sjukdomar, screena, ge vaccineringar och lindra och underlätta i skolan för de som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Skolhälsovården verkade som ett lokalt folkhälsoinstitut där medicinska fakta förmedlades av skolläkare och skolsköterska och vi byggde upp goda vanor och tänkesätt om god hälsa baserad på medicinska fakta.

Vi fungerade på samma sätt som TV via Rapport eller Aktuellt belyser medicinska frågeställningar med skolläkare och skolsköterskor. Vår kunskap baserades på vetenskaplig forskning och medicinska fakta.

Ett skyddsnät

Sverige var ett samhälle som inkluderade alla barn och föräldrar i alla skolor oavsett etnicitet, socialbakgrund eller klasstillhörighet. Mottot för statsministrar som Per Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme var att skolhälsovården var gratis och mitt i skolan och lika för alla. En preventiv fortsättning på mödravårdscentralen MVC och på barnavårdscentralen, BVC.

Skolhälsovården var en egen enhet i skolan med en skolöverläkare som chef som ansvarade från den medicinska kompetensen och delade det medicinska ansvaret med rektorn, som är specialist på utbildningssidan. Tillsammans garanterade de en trygghet och ett heltäckande skyddsnät för alla barn. Det fanns en skollag som garanterade att det skulle finnas i varenda skola både skolläkare och skolsköterska.

Jag har arbetat över fyrtio som skolläkare och mer än trettio år som skolöverläkare i Solna. Solna är troligtvis den stad som tagit emot mest invandrare i Sverige. Vi byggde upp tillit och förtroende hos föräldrar och barn. Vilsna barn hade alltid en trygg hamn hos skolsköterskan. Möten i sekretess där föräldrar kunde få prata om alla olika frågeställningar från kulturella skillnader till oro om sina barn. Vilket är extra viktigt för mammor från andra länder.

Återinför skolhälsovården

Vi var första linjens vård. Vi avlastade BUP. Varför ökar psykisk ohälsa efter skolhälsovården togs bort ? I vårt grannland Finland som är vårt föredöme i de flesta inrikespolitiska frågorna finns fortfarande skolhälsovård i alla skolor men tillhör primärvården.

Debatten om friskolors vinstuttag rasar. Jag vill att vi återinför skolhälsovården. Då måste alla skolor friskolor som kommunala skolor återigen ha skolläkare och skolsköterskor. De måste genomföra tre screeningar av skolläkare och skolsköterskor under grundskolan och de ska agera som ett lokalt folkhälsoinstitut. Då får alla skolor göra samhällsnytta.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00