Stor variation på oppositionens miljöbudgetar

V och MP pressar båda ner gasen och ökar miljöbudgeten rejält. ”Vi måste satsa ordentligt på klimatomställningen. Tidsutrymmet minskar. Därför lägger vi en så expansiv budget med lånefinansiering för att komma till rätta med det.” säger MP:s Janine Alm Ericson.

Miljöpartiets sråkrör Märta Stenevi och Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson, presenterar partiets skuggbudget.
Miljöpartiets sråkrör Märta Stenevi och Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson, presenterar partiets skuggbudget. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Johanna Alskog

När samtliga fyra oppositionspartier nu har lämnat in sina skuggbudgetar till riksdagen står det klart att de fyra olika partierna väljer olika vägar vad gäller miljöbudgeten, det vill säga utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill båda få rejäl fart på miljö- och klimatarbete med hjälp av omprioriteringar, lånade pengar, höjda skatter samt ett skippat budgetöverskott.

– Vi måste satsa ordentligt på klimatomställningen. Tidsutrymmet minskar. Därför lägger vi en så expansiv budget med lånefinansiering för att komma till rätta med det, säger MP:s ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Ericson, till Altinget.

Vänsterpartiet ökar miljöbudgeten med nästan sex miljarder jämfört med regeringen. Här är framför allt anslagen till skydd av värdefull natur och åtgärder för värdefull natur som ökas rejält. Partiet vill också börja sjösätta ett omfattande klimatinvesteringsprogram, där stora delar ligger inom infrastruktområdet.

Miljöpartiet ökar miljöbudgeten ännu mer, med 13 miljarder. Här är det också skydd och skötsel av natur som får stora delar av miljarderna, men även klimatanpassning och anslaget till åtgärder för havs- och vattenmiljö.

– Vi behöver ha en annan horisont. När vi gör de här investeringarna och satsar oss ur den här krisen som vi föreslår så kommer det också stabilisera ekonomin. Det kommer att göra det billigare framåt och det kommer verkligen vara till gagn för samhället och medborgarna, säger Alm Ericson.

MP ökar biståndsanslaget med nästan tio miljarder jämfört med regeringens förslag, det vill säga inte enbart en återgång till tidigare nivå, utan en ökning. Målet bör vara att biståndsramen inte är en procent av BNI, utan 1,25 procent, enligt MP.

Men från det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, är det stramare ramar som gäller för miljöutgifterna. Endast drygt 600 miljoner mer än regeringen skjuter Mikael Damberg (S), ekonomisk-politisk talesperson, till.

– Men vi gör också ett strukturellt drag och går in och förändrar Rot-systemet, så att det styr mot energieffektivisering. Det är bra för den enskilde, för klimatet och för systemet, svarade Mikael Damberg (S) vid pressträffen när han fick en fråga om den förhållandevis måttliga ökningen, med tanke på att partiet kritiserat regeringen.