Debatt

Slutreplik: Sverige är det land i EU som har lägst andel enkla jobb

Det som äventyrar den svenska modellen är när man envist försöker hänga kvar i en verklighet som inte längre finns. Det skriver Johan Grönvall och Richard Lindeen, Wolt Sverige.

Vissa tar uppdrag som huvudsaklig sysselsättning, andra vill dryga ut kassan och tar uppdrag då och då, medan vissa delar sin tid mellan Wolt och andra plattformar, skriver debattörerna.
Vissa tar uppdrag som huvudsaklig sysselsättning, andra vill dryga ut kassan och tar uppdrag då och då, medan vissa delar sin tid mellan Wolt och andra plattformar, skriver debattörerna.Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Transportarbetareförbundet värnar den svenska modellen och säger att vi äventyrar den. Men tvärtom, vi är överens om att värna modellen. Det är dock varken första eller sista gången en ny bransch utmanar rådande villkor.

 

Läs också

Arbetsmarknaden är i ständig förändring, där dagens kollektivavtal inte är tillräckligt anpassade efter hur verkligheten ser ut nu. Det som äventyrar den svenska modellen är när man envist försöker hänga kvar i en verklighet som inte längre finns, snarare än att uppdatera modeller för att passa in i det nya.

Vi vill komplettera den svenska modellen

Vi är övertygade om att det går att komplettera den svenska modellen utan att försämra villkoren för arbetarna.

Vi välkomnar den förra regeringens utredning från 2022 som föreslår att uppdragsgivarna blir mer ansvariga för arbetsmiljön. EU arbetar med att utveckla rättigheter för egenföretagare på plattformar, och rätten till kollektiva förhandlingar finns redan. Detta ligger i linje med vår ambition att kunna erbjuda den flexibla plattform arbetarna själva vill ha, kombinerat med tillgång till sociala trygghetsnät. Vi är öppna för att fortsätta samtalen från denna utgångspunkt.

Det är ofta också lätt att jämföra äpplen och päron när plattformsarbetarnas ersättning diskuteras.

En inte helt rättvisande bild som målas upp av kritiker är att alla kurirer som tar uppdrag via Wolt gör det på heltid, men situationen är mer nyanserad än så. Vissa tar uppdrag som huvudsaklig sysselsättning, andra vill dryga ut kassan och tar uppdrag då och då, medan vissa delar sin tid mellan Wolt och andra plattformar. Vad en kurir tjänar beror alltså helt på hur ofta denne själv väljer att arbeta.

Lägst andel enkla jobb

Till sist, Sverige är det land i EU som har lägst andel enkla jobb. Men varje arbetsmarknad ska kunna erbjuda jobb som inte kräver vare sig språkkunskaper eller utbildning.

Plattformsarbete kan vara ett första steg i integrationen på den svenska arbetsmarknaden och här vill vi fortsätta vara en integrationsmotor och facilitator för att ge människor möjlighet till sysselsättning.

Vår dörr står öppen för Transportarbetarförbundet och alla andra som tillsammans vill utveckla villkoren på ett sätt som förbättrar för de som arbetar inom plattformsekonomin.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00