SJ: MTR vill åka snålskjuts på oss

REPLIK. Konkurrensen tvingar alla tågbolag att förbättra restider och prissättning. Det gynnar innovation och utveckling och därför ser vi tillväxt som förr ansågs osannolik, skriver SJ:s Mats Almgren.

Mats Almgren
Kommunikations- och försäljningsdirektör, SJ


Det har aldrig varit skarpare konkurrens inom persontransporter och sträckan Göteborg-Stockholm är bästa exemplet. Aldrig har så många åkt tåg på sträckan, det är Nordens mest, och Europas näst mest, trafikerade bana.

Kinesiska MTR har på kort tid tagit en marknadsandel om 20 procent, vilket motsvarar antalet stolar som MTR kör, och det utan att vara med i SJ:s säljkanaler. Totala ökningen Stockholm-Göteborg mäter 20 procent fler stolar, 30 procent fler avgångar, 25 procent fler resor. När Mats Johannesson påstår att SJ har ett de facto-monopol så är det helt enkelt inte sant.

Söka nya kunder

En huvudförklaring till att tågsträckan vuxit mer än andra är att MTR inte säljer sina biljetter i SJ:s säljkanaler. MTR har fått anstränga sig, söka och bearbeta nya kunder: fritids-, affärs-, privat och pendelresenärer, pensionärer, studenter, företag och offentlig sektor. Därför har många fler uppmärksammats på tåget. Göteborg-Stockholm hade inte växt så mycket om alla bara hade delat på befintliga kunder.

"Förklaringen stavas konkurrens"

Tågsträckans tillväxt har stora likheter med tillväxten inom flyget när den marknaden avreglerades. Sas säljer inte heller Ryanair, Bra eller Norwegian. De tar eget ansvar för marknadsföring och biljettförsäljning. Tron på att tågmarknaden fungerar annorlunda är ett missförstånd.

MTR:s inträde på sträckan Göteborg-Stockholm visar tydligt att gemensamma försäljningskanaler inte hade stärkt tillväxten ens på kort sikt. Tvärtom, och förklaringen stavas konkurrens i resans alla delar där marknadsföring, försäljning och biljettdistribution är centrala.

Innovation och utveckling

Konkurrensen tvingar alla tågbolag – gamla som nya – att fokusera på de faktorer som betyder mest för kunderna. Vi förbättrar restider, anslutningar och prissättning.

Med resenärsfokus justerar vi våra kunderbjudanden. Vi förbättrar kundservicen och förenklar biljettdistributionen. Vi ökar investeringarna i såväl tåg som i användarvänliga webbsidor. Vi introducerar nya betallösningar och uppdaterar rese-apparna kontinuerligt. Vi snabbar på kundreklamationer och förenklar restidsersättningsrutiner.

Konkurrensen gynnar innovation och utveckling och därför ser vi tillväxt som förr ansågs osannolik.

Säljs hos flera

Mats Johannesson påstår osant att SJ inte låter andra sälja sitt utbud.

SJ säljs och köps i flera tredjepartskanaler, exempelvis hos Omio, Smart resenär, Tågbokningen, Öresundståg, Snälltåget och Resrobot, där all kollektivtrafik finns; bussar, lokal- och regionaltåg, den samhällsfinansierade kollektivtrafiken och färjor. Stora resebyråer säljer SJ och Pressbyrån samt Seven eleven säljer SJ i över 500 butiker.

Gagnar inte resenärer

Jag begriper att kinesiska MTR vill åka snålskjuts och att SJ ska ta hand om deras kostnader för marknadsföring och biljettförsäljning. Men, precis som i andra branscher, är det en rimlig ordning att alla operatörer tar ansvar för centrala konkurrensparametrar som kunderbjudanden, investeringar i bokning och biljettdistribution.

En återreglering där viktiga delar av konkurrensen elimineras gagnar inte resenärer eller resandetillväxt. Tvärtom – det visar exemplet Göteborg-Stockholm – det skulle motverka innovation, utveckling och resandetillväxt.

Forrige artikel Lena Micko: Ge myndigheter stärkta befogenheter Lena Micko: Ge myndigheter stärkta befogenheter Næste artikel Neuro: Vi behöver tydliga direktiv från Folkhälsomyndigheten Neuro: Vi behöver tydliga direktiv från Folkhälsomyndigheten
Regionråd (SD):

Regionråd (SD): "Offrat människoliv för att rädda ekonomin"

DEBATT. De äldre ska inte användas som brickor i ett ekonomiskt experiment av regeringen. Testning av nyinflyttade på boenden borde ha införts tidigare och personal borde ha använt korrekt skyddsutrustning, skriver regionråd Håkan Lösnitz (SD).