Debatt: SJ:s monopol – avskaffat i teorin men inte i praktiken

DEBATT. Tio år efter avskaffandet av SJ:s monopol har företaget fortfarande cirka 95 procent av all tågtrafik. Därmed kan monopolet anses vara avskaffat i teorin, men kanske inte i praktiken, skriver Mats Johannesson, MTR express.

Mats Johannesson
Vd, MTR express


Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) prognoser kommer Sveriges befolkning att öka till närmare 12 miljoner invånare 2035. Det ställer stora krav på att Sveriges infrastruktur utvecklas.

Enkla åtgärder

Järnvägen har en unik förmåga att förflytta många människor samtidigt. Ett dubbelspår har samma kapacitet som en bilväg med femton filer. I våra stadskärnor där transportbehovet är som störst är detta inte fysiskt möjligt med något annat transportslag.

Överallt pågår det politiska diskussioner om hur tågresandet kan ökas ytterligare, höghastighetståg mellan storstäder och nattåg till kontinenten är bara några av förslagen. Men det är dags att diskutera enkla åtgärder som skulle kunna öka konkurrens och utbud och därmed också tågresandet – redan i dag.

Monopol i praktiken

Monopolet på järnvägsmarknaden avskaffades för tio år sedan. Syftet var att förbättra utbudet, med nya aktörer som kunde etablera trafik och utmana den tidigare monopolisten SJ att bli mer effektiv och kundanpassad. Tio år senare har SJ fortfarande cirka 95 procent av all tågtrafik. Därmed kan monopolet anses vara avskaffat i teorin, men kanske inte i praktiken.

Lika behandling – steg ett

Arvet efter monopolet är fortfarande inbyggt i systemet på tågmarknaden. SJ är ett av de större statligt helägda bolagen, och har krav på långsiktig lönsamhet. Då är det naturligt att regering och riksdag, medvetet eller ej, slår vakt om sitt eget företag.

Det finns framträdande politiker som anser att tågtrafiken och därmed klimatomställningen riskeras om SJ blir mer konkurrensutsatt. En ökning av tågresandet får gärna ske, men helst med SJ.

Att monopolet fortfarande är inbyggt i systemet är därmed inte så konstigt. För att öka tågresandet på riktigt är det dock viktigt att regeringen håller isär sin roll som ägare av SJ och rollen som myndighetsansvarig för trafiken. Lika behandling av tågoperatörer är ett första steg.

"Vägrar att släppa in"

Eftersom järnvägstrafik kräver stora investeringar och begränsas av fysisk infrastruktur är det viktigt att alla andra förutsättningar för ökad konkurrens tas till vara.

Konkurrensverket har två gånger påpekat att förhållandena för biljettförsäljning för kommersiell persontrafik skapar barriärer för inträde och expansion. SJ byggde upp biljettbokning online via sj.se när de fortfarande hade monopol. De vägrar att släppa in tågföretag som de inte anser kompletterar deras egen trafik. I dag innebär det att de säljer samtliga aktörers biljetter på sin sida, utom MTR express.

Situationen ifrågasätts

På samma sätt vägrar SJ att tillåta att deras biljetter säljs på vissa tredjepartssajter. Det är ju just sådana sajter som pressat priser och ökat utbudet inom till exempel flyg och hotell. Om konsumenter tror att alla tågbiljetter finns att köpa på sj.se när de faktiskt inte gör det, är det inte konstigt att Konkurrensverket ifrågasätter rådande situation.

Reell konkurrens

Järnvägen bidrar till att utveckla samhällen och gör dessa mer tillgängliga, i meningen kortare restider mellan hem, arbete, studier, fritid, släkt och vänner. Ur var och ens perspektiv, ett väsentligt bidrag till ökad livskvalitet. Regioner förstoras, ekonomisk tillväxt stimuleras och både den enskildes och samhällets välstånd ökar.

De som vill att vi ska åka mer tåg i Sverige bör se till att inträdesbarriärer avskaffas och konkurrensen blir reell. Ett sådant steg är att politikerna faktiskt säkerställer fri konkurrens och bidrar till ökat tågresande på riktigt. SJ ska inte kunna vägra andra operatörer att sälja biljetter på sj.se och SJ ska vara skyldiga att tillåta försäljning på alla biljettbokningssajter.

Forrige artikel Funktionsrätt Sverige: Regler behöver ses över för allas rätt till högre utbildning Funktionsrätt Sverige: Regler behöver ses över för allas rätt till högre utbildning Næste artikel Ungsvenskarna replikerar: SD och Åkesson tar ansvar Ungsvenskarna replikerar: SD och Åkesson tar ansvar
Pressträff med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Pressträff med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

PRESSTRÄFF. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark håller pressträff om coronapandemins effekter på arbetsmiljön och berättar om nya regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket. Se den live här. 

Sverige ordnar EU-lager för sjukvårdsmateriel

Sverige ordnar EU-lager för sjukvårdsmateriel

BEREDSKAP. Sverige har fått grönt ljus att hysa EU-lager i Kristinehamn, med skyddsutrustning och medicinteknik vid kris. Beredskapslagret ska vara klart inom ett halvår.

– Sverige ligger oerhört väl strategiskt till, säger Anneli Bergholm-Söder, MSB.