Sex utredningar att hålla koll på inom arbetsmarknadsområdet

En gemensam tipsfunktion mot arbetslivskriminalitet, en ny a-kassa och karensdagens vara eller inte vara. Altinget listar utredningar att hålla koll på som blir klara under året.

Ola Pettersson, ordförande för delegationen mot arbetslivskriminalitet, ska i sommar redovisa tilläggsdirektivet om en myndighetsgemensam tipsfunktion. 
Ola Pettersson, ordförande för delegationen mot arbetslivskriminalitet, ska i sommar redovisa tilläggsdirektivet om en myndighetsgemensam tipsfunktion. Foto: ROBIN EK/TT
Rebecka Prahl

28 februari: Delegationen för unga och nyanlända till arbete 

Lil Ljunggren Lönnberg är ordförande för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) som haft i uppdrag att verka för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå.

Den 28 februari slutredovisar Dua sitt uppdrag som bland annat syftat till att främja statlig och kommunal samverkan. 

Utredaren Susanna Ribrant ska utvärdera entreprenörsansvaret i bygg- och anläggningsbranschen och bedöma om lagstiftningen fått avsedd effekt.

Ribrant ska även titta på om entreprenörsansvaret bör utvidgas till att omfatta fler branscher som har problem med arbetslivskriminalitet och där långa kedjor av underentreprenörer är vanligt förekommande. 

Se beslutskedjan här

Ola Pettersson är ordförande i Delegationen mot arbetslivskriminalitet, som senast den 17 juni ska redovisa ett tilläggsdirektiv. 

Bortsett från det ursprungliga uppdraget att verka samlande och stödjande i förhållande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet fick delegationen i augusti även i uppgift att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet, och lämna nödvändiga författningsförslag. Det är denna del som redovisas till sommaren. 

Se beslutskedjan här

Utredaren Francisca Ramsberg, överdirektör på Trafikverket, ska kartlägga förutsättningarna för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring.

Altinget logoArbetsmarknad
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget arbetsmarknad får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.