Debatt

SD-ledamöter: Sverige måste reformera narkotikapolitiken

DEBATT. Politiken har misslyckats kapitalt i kampen mot narkotikan. För att vi ska kunna vända utvecklingen och ompröva den svenska narkotikapolitiken behöver vi vidta konkreta åtgärder, skriver Jennie Åfeldt och Christina Östberg (SD).

Vi vill att hälso- och sjukvården blir ensam huvudman för all missbruks- och beroendevård i Sverige, skriver debattörerna.
Vi vill att hälso- och sjukvården blir ensam huvudman för all missbruks- och beroendevård i Sverige, skriver debattörerna.Foto: Heiko Junge
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Jennie Åfeldt (SD)
Riksdagsledamot
Christina Östberg (SD)
Riksdagsledamot

Den svenska narkotikapolitiken är ett dystert kapitel. Vi har EU:s näst högsta narkotikarelaterade dödlighet, vår beroendevård har stora brister och tillgången på narkotika är mer omfattande än någonsin.

Bakgrunden till nuvarande situation är relativt enkel. Under flera decennier har vi fört en spretig och inkonsekvent politik som kombinerat det sämsta av olika världar. Politiken har fokuserat på fel åtgärder, snöat in sig i gamla sanningar och därför misslyckats kapitalt i kampen mot narkotikan.

"Trots alla vackra ord"

Aldrig har det varit lättare att få tag på droger än i dag. Trots alla vackra ord och löften om ”insatser mot narkotikan” från olika regeringskonstellationer har situationen inte förbättrats – snarare tvärtom.

I dag lyckas vi inte ens hålla statliga anstalter för vård av missbrukare rena från droger.

Jennie Åfeldt och Christina Östberg, Sverigedemokraterna
Christina Östberg (SD).
Christina Östberg (SD).
Foto: Sverigedemokraterna

I dag lyckas vi inte ens hålla statliga anstalter för vård av missbrukare rena från droger. I SVT:s Uppdrag granskning berättade en före detta anställd om omfattande införsel av droger till ett LVM-hem av hemmets egna personal. Även besökare kunde, enligt anställda, relativt enkelt smuggla in droger på boenden.

Åtgärder behöver tas

För att vi ska kunna vända utvecklingen och ompröva den svenska narkotikapolitiken behöver vi vidta konkreta åtgärder. Sverigedemokraterna föreslår därför följande:

  1. Utred politiken: Sverige behöver tillsätta en opolitisk utredning som genomför en grundläggande översyn av förd såväl som nuvarande narkotikapolitik. Framtidens narkotikapolitik ska baseras på den senaste forskningen – inte på politiska nycker. Så skapar vi konkret och effektiv lagstiftning som i förlängningen räddar liv.

  2. Bättre stöd till anhöriga: Stödet till vuxna anhöriga åt personer med missbruksproblem måste förbättras. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) erbjuder i dag strax över hälften av landets kommuner stödprogram för denna grupp. Anhöriga fyller en mycket viktig roll när en missbrukare försöker bli drogfri och det är ytterst viktigt att samtliga kommuner i landet erbjuder adekvat stöd till närstående.

  3. Förbättra missbruksvården: Ansvaret för missbruk- och beroendevården delas i dag mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Resultatet har blivit att många människor skickas runt mellan olika institutioner och instanser utan att få hjälp. För att lösa detta problem vill vi att hälso- och sjukvården blir ensam huvudman för all missbruks- och beroendevård i Sverige. På så sätt blir vården mer sammanhållen och minskar risken för den enskilde att falla mellan stolarna.

Krävs en ny vision

Jennie Åfeldt (SD).
Jennie Åfeldt (SD). Foto: Sverigedemokraterna

Vi vill också genomföra satsningar så att missbruks- och beroendevården kan utökas och intensifieras. För att komma tillrätta med drogproblematiken på våra LVM-hem behöver antalet kontroller av intagna utökas.

För att summera är utvecklingen på det narkotikapolitiska området oroväckande. Det krävs uppenbarligen en ny vision för svensk narkotikapolitik. En vision där vi ger alla chansen till ett gott liv.

Nämnda personer

Christina Tapper Östberg

Tidigare riksdagsledamot (SD)
Livsmedelsteknisk linje och husfru-utbildning inom hotell och restaurang

Jennie Åfeldt

Tidigare riksdagsledamot (SD)
Grundskoleutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00