Debatt

SD: Hemlighetsmakeri och bidragsregn över aktivister när EU försöker legitimera maktförskjutning

Sverigedemokraterna har under hela processen av ”Konferensen om Europas framtid” kämpat för öppenhet och mot ytterligare maktförskjutning. I Bryssel är det dock locket på vad det gäller allt som har med finansieringen av konferensen att göra, skriver SD:s europaparlamentariker Charlie Weimers och Jessica Stegrud.

Portugals premiärminister Antonio Costa, Europaparlamentets ordförande David Sassoli och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid underteckningsceremonin för att officiellt lansera ”Konferensen om Europas framtid”.
Portugals premiärminister Antonio Costa, Europaparlamentets ordförande David Sassoli och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid underteckningsceremonin för att officiellt lansera ”Konferensen om Europas framtid”. Foto: Johanna Geron/Pool Photo via AP
Charlie Weimers
Jessica Stegrud
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Maktförskjutningen till EU är ständigt pågående. Ibland görs försök att säkra landvinningar i nya fördrag, exempelvis när ”Konventionen om Europas framtid” lanserades 2001. Den utmynnade i ett förslag till EU:s grundlag som förkastades i folkomröstningar men senare antogs i fördragsform utan större ändringar. Nu ser historien ut att upprepa sig.

EU:s ledare, inklusive Sveriges regering, har lanserat en ny version av konventionsprocessen – nu med ett nytt namn: ”Konferensen om Europas framtid”. Den används för att legitimera EU:s maktanspråk och som ursäkt för en omfattande, skattefinansierad opinionsbildning för den överstatliga visionen för unionen.

En riggad process

Tillsammans med andra som värnar medborgardeltagande försökte Sverigedemokraterna, Sannfinländarna och Dansk Folkeparti skjuta upp processen tills pandemin passerat. Trots vackra tal om att öka medborgarnas inflytande förkastades detta förslag.

Väl medvetna om svårigheterna att engagera medborgare i diskussioner om maktfördelningsfrågor, liksom att de flesta väljare inte vill föra över mer makt till EU, har processen riggats.

Kritiker har uteslutits från EU-parlamentets beredningsarbete och har endast observatörsstatus i den exekutiva kommitté som kontrollerar konferensens upplägg och arbete. I kommittéen ingår även EU-ministern Hans Dahlgren (S). Eftersom konferensen i praktiken leds av Belgiens tidigare premiärminister Guy Verhofstadt var vi inte förvånande när våra förslag om att överväga återförandet av makt till medlemsländerna ignorerades.

Nya maktbefogenheter

Flera media- och aktivistorganisationer har fått bidrag från EU-parlamentet för att bevaka konferensen. För att skapa en bild av engagerade och nöjda medborgare har redan frälsta aktivister rekryterats från dessa organisationer. Generalsekreteraren för Union of European Federalists representerade civilsamhället medan ledaren för European Rural Youth i Österrike deltog som medborgare. Båda organisationerna är beroende av bidrag från EU för sin verksamhet.

Att nästan alla förslag på konferensens digitala plattform förespråkar nya maktbefogenheter eller ökad budget för EU talar för sig. De mest populära förslagen var enligt en mellanrapport en europeisk federation och en EU-armé.

Locket på gällande finansiering

Vanligtvis är EU mycket noga med att alla EU-finansierade projekt redovisar utgifter klart och tydligt. Men inför lanseringen röstade EU-parlamentet mot krav på ”full transparens när det gäller utgifterna för denna konferens”. Från Sverige stödde endast Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna förslaget.

I Bryssel är det locket på vad det gäller allt som har med finansieringen av konferensen att göra. Ansvarig kommissionär, Dubravka Šuica, ignorerar frågor om utgifter på sociala medier och besvarar skriftliga frågor från oss ledamöter med icke-svar om att alla partners förbundit sig till att ”avsätta de resurser som krävs”.

Ett köpt engagemang

Förhoppningsvis kan vi en dag ha en regering i Rosenbad som ger oss stöd i detta arbete.

Ingen slutnota har ännu offentliggjorts och EU-institutionerna som finansierar konferensen tillsammans med de nationella regeringarna vägrar samla information om utgifterna på en lättillgänglig plats. Alla inblandade kan hävda att det finansiella regelverket följs samtidigt som det för grävande journalister och intresserade medborgare blir mycket arbetskrävande att få en samlad bild av det köpta media- och aktivistengagemanget.

Sverigedemokraterna har under hela processen kämpat för öppenhet och mot ytterligare maktförskjutning. Det kommer vi att fortsätta göra. Förhoppningsvis kan vi en dag ha en regering i Rosenbad som ger oss stöd i detta arbete.

Nämnda personer

Hans Dahlgren

Tidigare EU-minister (S)
Civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm, 1971)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget