SD: "Glädjande att man lyssnat"

SKOLREFORMER. Sverigedemokraterna ser likheter med Skolkommissionens förslag om ett professionsprogram för lärare och partiets egna Singapore-modell. Glädjande att kommissionen tagit in våra förslag, säger Stefan Jakobsson. 

Skolkommissionens förslag om lottning till friskolor och aktivt skolval var det som fick mest uppmärksamhet och kritik när betänkandet presenterades av ordföranden Jan-Eric Gustafsson under förra veckan. 

LÄS MER: Skolkommissionens ledamöter oeniga om lottning

Skolkommissionen som tillsattes efter OECD:s granskning av det svenska skolsystemet håller med om OECD:s analysen  att det är svårt att skapa nationell enhet kring professionsfrågorna i ett decentraliserat skolsystem. Därför finns det flera förslag i betänkandet som syftar till att främja lärares och skolledares professionella utveckling. Det handlar om att ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare ska inrättas, där lärare, skolledare och lärarutbildare ska samverka. Kommissionen menar att det bör finnas ett antal kvalifikationsnivåer inom programmet som tydligt definierar vad lärare och skolledare bör kunna. 

Igång så snart som möjligt

Programmet ska skötas av en nationellt reglerad funktion och ska förutom de olika kvalifikationsnivåerna innehålla olika utvecklingsspår för ytterligare fördjupning. 

 – Förslaget är att en statlig nämnd har ansvaret och att det gärna kommer igång ganska omedelbart i form av en interimistisk arbetsgrupp, sade Skolkommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson under kommissionens pressträff förra veckan.

Liknande förslag har Sverigedemokraterna presenterat redan för två år sedan. Partiet vill att Sverige inför ett nationell karriärstege för lärare i sex nivåer, där nivå ett motsvarar en lärare som är nyutexaminerad från lärarutbildningen. 

SD: Karriärstrappa nödvändigt

Stefan Jakobsson, Sverigedemokraternas skolpolitiska talesperson, ser likheter med Skolkommissionens förslag och partiets egna, som hämtat inspiration från Singapore.

– Karriärtjänster måste finnas för både lärare och rektorer för att de ska stanna i yrket. Vi har presenterat det för skolkommissionen i enskilda samtal och jag är glad att man lyssnat och tagit in den biten, säger Jakobsson till Altinget.

Partiet kommer att presentera en uppdaterad modell av sitt förslag om karriärtrappa för lärare inom kort och även lägga andra förslag som handlar om att förstatliga delar av skolsystemet.

När förslaget presenterades av Sverigedemokraterna för drygt ett och ett halvt år sedan sedan backades det upp av både Kristdemokraterna och Liberalerna.

 – Det kommer att vara en utvecklad variant av det vi presenterat tidigare. Det ska vara statligt styrt för att se till att vi vet vem som bestämmer och har möjlighet att påverka på bästa sätt, säger Jakobsson till Altinget.

 

Forrige artikel Så ska kompetensbristen lösas Så ska kompetensbristen lösas Næste artikel Även forskarna har lämnat Skogsstyrelsens grupparbete Även forskarna har lämnat Skogsstyrelsens grupparbete