Hallengren (S) stakar ut vårdpolitiken

INTERVJU. Socialminister Lena Hallengren (S) skrotar planerna på ny cancerstrategi och är missnöjd med M/KD-budgeten som hon tycker har tvingat regeringen att dra ner ambitionerna för vård- och omsorgspolitiken. 

I den budget för 2019 som riksdagen beslutade om i december fanns en halv miljard kronor avsatta för en ny cancerstrategi. Detta förändrades i vårändringsbudgeten, där det står att “Regeringen anser att medlen inte ska användas till en ny cancerstrategi. I stället bör medlen användas till att generellt stärka cancervården i Sverige".

Behövs det ingen ny cancerstrategi?

– Vårbudgeten kom i ett väldigt speciellt läge. Moderaterna, Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna fick oss att börja detta år med sänkta skatter på 20 miljarder kronor. De hade en del idéer med hur de ville använda pengarna men utan att tydligt beskriva det, säger socialminister Lena Hallengren.

Läs också: Heckschers förslag dröjer en månad

Hon betonar att regeringen fortsätter med det strategiska cancerarbetet och hänvisar till förra mandatperioden då standardiserade vårdförlopp infördes för att optimera tiden mellan olika insatser från upptäckt och diagnos till behandling.

– Efter omfattande dialog med olika aktörer har vi fått klart för oss att de är angelägna om att vi har en långsiktighet och inte gör nya strategier och ändrar riktning. Tvärtom, den cancerstrategi som togs fram håller fortfarande och vi ska fortsätta att arbeta med de målen fram till 2025, säger hon.

Psykiatripengarna minskar

En annan förändring i vårbudgeten är att 90 miljoner kronor plockats bort från psykiatrianslaget för att istället täcka ett kapitalunderskott hos det statligt ägda bolaget APL (Apotek Produktion & Laboratorier AB) som bland annat tar fram extemporeläkemedel och lagerberedningar till apoteksmarknadens aktörer och vården.

Varför är det viktigare att lägga pengarna här än på psykiatrin?

Lena Hallengren nämner återigen att M/KD-budgeten har komplicerat regeringens arbete men menar att vården och psykiatrin ändå totalt sett får ett högre anslag än förra året.

– Vi hamnade i ett läge där vi måste omfördela medel. APL har en verksamhet som det är svårt att få någon vinst i. Det handlar inte om att täcka något allmänt underskott eller täcka svarta hål, utan att ta fram livsviktiga läkemedel. APL bistår i ett läge med en marknad som inte alltid producerar de läkemedel som krävs och är helt enkelt en reserv och en möjlighet för oss att försäkra oss om de här livsviktiga läkemedlen, säger Lena Hallengren.

Kömiljard med nya ramar

Frågan om hur kömiljarden ska användas utan att den påverkar kvaliteten i vården eller ökar arbetsbelastningen hos personalen har diskuterats mycket. Lena Hallengren menar att kömiljarden i sig inte kan styra hur man arbetar på arbetsplatserna.

– Att göra någonting åt tillgängligheten av vård är nog det viktigaste som regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna vill göra och då är kömiljarden ett sätt. Vi har varit tydliga med hur vi vill att den ska uppdateras. Bland annat ska inte minst kroniker omfattas, som ju är en målgrupp som ju tidigare inte räknats in, säger hon.

Lena Hallengren vill inte säga exakt hur kömiljarden ska fördelas men lovar att det kommer att presenteras inom kort.

– För oss är det en viktig del att vi inte gör som förra gången och fördelar medel prestationsbaserat där vi sett undanträngningseffekter. Att det inte varit vård efter behov som styrt utan det som var lättast att mäta och räkna har vården varit samstämmig om. Här behöver vi bli bättre på hur vi följer upp, inte minst återbesök, säger hon.

Är du som socialdemokrat nöjd med liggande budget?

– Jag är nöjd så länge vi kan presentera en budget med Miljöpartiet, Centern och Liberalerna som försäkrar oss om att vi successivt bygger vidare på den svenska modellen och välfärden. Jag är nöjd med resurser till att förkorta köer och mer resurser till sjukvården på olika sätt. Men det är först med höstbudgeten som vi förfogar över helheten och inte behöver justera en slarvigt framtagen budget som den som M,KD och SD röstade igenom, säger hon.

Kritik mot M/KD-budgeten

Under intervjun återkommer Lena Hallengren flera gånger till M/KD-budgeten som SD hjälpte till att rösta igenom.

– Jag vill understryka att om man sänker skatten med 20 miljarder kronor så får det påtagliga effekter. De pengarna hade kunnat vara en betydande resursförstärkning till bland annat vården och omsorgen, säger hon.

Men hon tycker inte att allt är mörkt.

– Vi ska skjuta till nya välfärdsmiljarder som kommer att skapa bättre förutsättningar också för cancervård och primärvårdsreformer. Januariavtalet i sin helhet möjliggör att vi kan bedriva en strategisk politik under den här mandatperioden, säger Lena Hallengren.

Hemlig om Ivo:s nya gd

Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) ska snart få en ny generaldirektör efter Gunilla Backman som har haft tjänsten den senaste sexårsperioden. Vem som blir Ivo:s nya generaldirektör vill Lena Hallengren inte avslöja utan hänvisar till det formella offentliggörandet.  

Beslutskedja: Vårändringsbudget för 2019

10/4
2019
10/4
2019
10/4
2019
10/4
2019
10/4
2019
10/4
2019
10/4
2019
10/4
2019
11/4
2019
12/4
2019
16/4
2019
25/4
2019
3/5
2019
14/6
2019
19/6
2019

Forrige artikel Borg går in tungt i PR-bolag Borg går in tungt i PR-bolag Næste artikel Schyman: Måste det verkligen bli sämre innan det blir bättre? Schyman: Måste det verkligen bli sämre innan det blir bättre?
Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

ÖVERBLICK. Stockholms region har hyrt in konsulter för 27 miljoner kronor trots sparkrav. Nooshi Dadgostar (V) är beredd att fälla regeringen och Trafikverket varnar för höjda bensinpriser. Blekinge region kan få lokala restriktioner i dag. Läs Altingets överblick.