Heckschers förslag dröjer en månad

DONATIONER. Hägglund, Wikström, Strandhäll och nu Hallengren – frågan om en ny lagstiftning för att öka organdonationerna har evigt liv på socialdepartementet. Regeringen ger organdonationsutredare nummer två – Sten Heckscher – ytterligare en månads arbetstid.

Donationsutredaren Sten Heckschers deadline flyttas fram, från den 1 maj till den 3 juni, enligt beslut från regeringen. Heckschers uppdrag är att ta fram en ändamålsenlig och rättssäker ordning för organdonation. Heckschers uppdrag är också att hjälpa regeringen att få ut en ihärdig surdeg från socialdepartementet.

År 2013 tillsatte den dåvarande socialministern Göran Hägglund en donationsutredning. Utredaren Anders Milton levererade sina förslag hösten 2015 till dåvarande sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) – men sedan tog det stopp. Remissinstanserna var visserligen övervägande positiva, men några remissinstanser pekade på lagtekniska tveksamheter.

I mars förra året tillsatte dåvarande socialminister Annika Strandhäll (S) en ny donationsutredning och gav uppdraget till Sten Heckscher. Problemet med underskottet på donerade organ beror inte på bristande vilja hos svenska folket, enligt Strandhäll.

Login