Debatt

Sacoförbund: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen

DEBATT. Coronakrisens konsekvenser är mycket kännbara för egna företagare, där mycket samhällsviktig kompetens finns. Regeringens senaste förslag om stöd till enskilda firmor räcker inte. Nu krävs flera tydliga och snabba insatser, skriver Sacos Göran Arrius tillsammans med ordföranden för 14 Sacoförbund.

Sacos ordförande Göran Arrius undertecknar debatten tillsammans med ordföranden för 14 Sacoförbund. "Vi vill att regeringen genomför dessa åtgärder innan det är för sent."
Sacos ordförande Göran Arrius undertecknar debatten tillsammans med ordföranden för 14 Sacoförbund. "Vi vill att regeringen genomför dessa åtgärder innan det är för sent."Foto: Saco
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Många av Sacoförbundens medlemmar – som exempelvis ingenjörer, arkitekter, IT-specialister, kommunikationsexperter och veterinärer – arbetar som företagare med uppdrag i svenska företag, organisationer, kommuner och regioner.

Akademiker med enskild firma är också en väsentlig del av den svenska välfärden. Psykologer, arbetsterapeuter, kiropraktorer, psykoterapeuter, fysioterapeuter och läkare arbetar ofta som egna företagare, med få eller inga anställda.

När coronakrisen slog till tappade många sina uppdrag i snabb takt. Regeringens stödåtgärder, som korttidspermittering och förstärkt a-kassa, anser vi inom Saco var bra och effektiva, men åtgärderna berörde väldigt lite de enskilda firmorna. I vissa fall hade korttidspermittering en negativ effekt för konsulter, eftersom företagen var tvungna att säga upp avtalen med dessa innan de kunde få permitteringsstöd.

Egenföretagarna har fått kämpa under orimliga förhållanden.

Kompetens som behövs

Under normala omständigheter ska bidrag naturligtvis inte hålla olönsamma företag vid liv. Men vi pratar nu om kompetens som behövs när Sverige ska återstartas efter krisen.

Under normala omständigheter ska bidrag naturligtvis inte hålla olönsamma företag vid liv. Men vi pratar nu om kompetens som behövs när Sverige ska återstartas efter krisen. Akademikerföretagare har mycket efterfrågad kompetens och långa utbildningar på högskolan. Det är inte önskvärt att de överger sin profession med anledning av en tillfällig nedgång.

Åtgärder som krävs

Vi vill att regeringen genomför dessa åtgärder innan det är för sent:

  • A-kassa på deltid. En enkel åtgärd är att införa möjligheten till a-kassa på deltid för företagare, under en begränsad tid. Då kan företagarna övervintra sina – i grunden livskraftiga – företag, behålla sina kunder och genomföra de enstaka uppdrag de får. Då kommer de snabbt att vara på banan igen när efterfrågan ökar. Det är också en åtgärd som innebär en rimlig extra arbetsbörda för en ensam företagare, och belastar inte med onödig byråkrati.

  • Omsättningsbaserat stöd till enskild firma som täcker inkomstförlust. I dagarna kom ett förslag med riktat stöd till dem som driver enskild firma. Det är ett bra förslag. Akademiker som driver företag har oftast inte några stora kostnader utöver den egna lönen. Men stödet kommer väldigt sent och behöver förlängas att gälla hela hösten och utformas på ett sådant sätt att det blir enkelt för enmansföretag att söka.

  • Förmånligare avdrag för kompetensutveckling. Den tid som företagarna inte kan arbeta i sina företag bör användas till kompetensutveckling. En undersökning från Sveriges Ingenjörer visar att 8 av 10 ingenjörer vill se utökade möjligheter att dra av kostnader för kompetensutveckling på företaget. Kompetenshöjningen kan medverka till den utveckling och strukturomvandling som behövs.

Prioritera egenföretagarna

Coronakrisen är inte över. Vi uppmanas fortsatt att hålla avstånd, det är begränsningar vid folksamlingar och många jobbar hemifrån. Detta kommer att få konsekvenser för företagare under hela hösten och därför är det av största vikt att regeringen nu prioriterar egenföretagarna.


Göran Arrius
Ordförande, Saco
Fredrik Drotte
Vice ordförande, Sveriges Arkitekter
Mats Ericson
Ordförande, SULF
Heike Erkers
Ordförande Akademikerförbundet SSR
Ida Kåhlin
Ordförande, Sveriges Arbetsterapeuter
Ulrika Lindstrand
Ordförande, Sveriges Ingenjörer
Matz Nilsson
Ordförande, Sveriges Skolledarförbund
Erik Petré
Ordförande, Naturvetarna
Katja Puustinen
Ordförande, Sveriges Veterinärförbund
Heidi Stensmyren
Ordförande, Sveriges läkarförbund
Kristina Taylor
Ordförande, Sveriges Psykologförbund
Anna Troberg
Ordförande, DIK
Lee Wermelin
Ordförande, Akavia
Anitha Wijkström
Ordförande, SRAT
Cecilia Winberg
Ordförande, Företagarrådet Fysioterapeuterna

Nämnda personer

Göran Arrius

Ordförande Saco, ordförande Folk och försvar
Sjöofficersexamen (Kungl. Sjökrigsskolan, 1981), examen från Militärhögskolan (1987)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00