Så mycket får skolan i vårändringsbudgeten

EKONOMI. Vinnare är bland annat vuxenutbildningen och SFI, men fortbildning av vissa lärare får ge vika i regeringens vårändringsbudget.

Finansminister Magdalena Andersson (S) har presenterat vårändringsbudgeten där det finns flera olika satsningar på skolan. Skolverket får ett tillskott i sitt anslag på totalt 19,5 miljoner kronor. Detta ska räcka till flera direktiv från regeringen. Skolverket ska se till att fler arbetssökande ska börja studera. Gällande SFI ska de sprida goda exempel i hur man kan kombinera detta med yrkesutbildningar.

Nytt i läroplanen är att programmering ska ingå inom ämnet matematik i grundskolan i höst. Huvudmännen har redan haft nästan ett år på sig att förbereda detta. Men för att det ska kunna vara implementerat när eleverna börjar efter sommarlovet ska 10 miljoner av Skolverkets ökade anslag gå till att fler lärare ska kunna fortbildas i detta.

Minskat elevantal — får ändå mer pengar

Sameskolstyrelsen har idag ett anslag på dryga 40 miljoner, men regeringen vill öka detta med ytterligare 15 miljoner. Ett minskat antal elever än beräknat i sameskolorna gör att avgifts- och bidragsintäkter minskar. Men kostnaderna för personal och lokaler kommer att öka, vilket gör att anslaget från staten behöver höjas, enligt regeringen.

Ytterligare 40 miljoner kronor kommer till svenska skolan från regeringen. Detta ska täcka kompetensutvecklingsinsatser. Fokuset ligger på att motverka kränkande behandling och sexuella trakasserier. Men även utveckling av sexualundervisningen.

Läs också: Satsning på nyanländas etablering

Det statliga stödet till vuxenutbildningen är idag 2,5 miljarder, men ska ökas ännu mer. 50 miljoner i statliga bidrag ska gå till att fler i behov ska påbörja vuxenutbildningen. Men SFI-utbildningen får mer pengar. Den kraftiga ökningen av antalet elever som går SFI-utbildning gör att regeringen vill ge ytterligare 60 miljoner till den för att säkerställa kvalitet i undervisningen.

Minskat anslag till fortbildning

Detta finansieras genom att anslaget för fortbildningen av lärare och personal i förskolan minskas med 40 miljoner kronor. Men regeringen gör bedömningen att detta inte ska påverka denna verksamhet.

Läs också: Så fördelas pengarna när ojämlikheten ska brytas

Centrala studiestödsnämnden (CSN) får ett ökat anslag i vårändringsbudgeten på sex miljoner kronor. Hälften av dem motiveras med att antalet som börjar studera med studiestartsstöd ökar inte i den takt som väntats. Därför får de mer pengar för att göra riktade informationsinsatser om stödet för att locka fler till studier. Den andra hälften på tre miljoner kronor ska också gå till informationsinsatser. Men detta gäller möjligheten att ta lån för att ta B-körkort.

Forrige artikel Tv-avgiften ska tas via skattesedeln Tv-avgiften ska tas via skattesedeln Næste artikel Kostnader för migration ökar med 5 miljarder Kostnader för migration ökar med 5 miljarder