Satsning på nyanländas etablering

KORTNYTT. Regeringen och Vänsterpartiet föreslår en satsning på 141 miljoner kronor i vårbudgeten för att förbättra etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. 

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden föreslår regeringen och Vänsterpartiet en satsning på 141 miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Bland dessa föreslås 60 miljoner kronor gå till insatser i svenska, såsom kvalitetshöjande insatser i svenska för invandrare (SFI).

– Att kunna förstå och uttrycka sig på svenska är en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet fullt ut. Sfi-undervisningen ska hålla hög kvalitet för att underlätta språkinlärningen. Därför satsar regeringen på kvalitetshöjande insatser, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S), i ett pressmeddelande

Läs även: Kommuner och landsting får provision för arbete med extratjänster

Login