S-ledningen i långsittning om Natofrågan

Slutdatumet för de säkerhetspolitiska överläggningarna tidigareläggs. Och under fredagen ska Socialdemokraterna ha en långsittning om Nato-frågan. Det erfar Aftonbladet.

"Finland har redan kommit ut med sin analys, och det finns ett starkt tryck på att även vi i Sverige ska komma med vår analys" säger utrikesminister Ann Linde (S) till Sveriges radio.
"Finland har redan kommit ut med sin analys, och det finns ett starkt tryck på att även vi i Sverige ska komma med vår analys" säger utrikesminister Ann Linde (S) till Sveriges radio. Foto: Stina Stjernkvist/TT
Johanna Alskog

Tidsschemat för de säkerhetspolitiska överläggningarna mellan riksdagspartierna ska, enligt uppgift till Aftonbladet, forceras. Istället för att lämna sin slutrapport i slutet av maj, föreslås nu en deadline redan den 13 maj.

– Finland har redan kommit ut med sin analys, och det finns ett starkt tryck på att även vi i Sverige ska komma med vår analys, säger utrikesminister Ann Linde (S) till Sverige radio.

S interna Nato-arbete

Parallellt pågår Socialdemokraternas interna diskussioner om Natofrågan. Partiledningen ska, enligt uppgifter till Aftonbladet, sitta i vad tidningen kallar för ett maratonmöte under fredagen – ett möte mellan klockan 9 och 15.

Partiet ska hålla flera digitala medlemsmöten om Natofrågan under maj månad: den 9, 10 och 12 maj.

Riksdagsledamot Hans Hoff (S) har lyft frågan om att Sverige ska få försvarsgarantier från USA:s president Joe Biden under ansökningstiden till Nato.

– USA, eller andra länder som har förmågan, måste tydligt uttala att ett angrepp mot Sverige kommer att vedergällas i Ryssland. Det är en förutsättning för att Sverige ska söka medlemskap, säger S-ledamoten till Aftonbladet.

Nämnda personer

Ann Linde

Tidigare utrikesminister (S), utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, före detta EU- och handelsminister
Fil. kand i statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi (Stockholms uni., 1994)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget