S-ledamöter vill vara mindre i riksdagen – av klimatskäl

KORTNYTT. Magnus Manhammar (S) och Emilia Töyrä (S) vill att riksdagsledamöter ska resa mer klimatsmart. På grund av ökade restider vill de därför att riksdagsledamöternas arbetssätt ska förändras. 

Manhammar och Töyrä vill att riksdagsledamöterna går i bräschen för klimatomställningen genom att ställa om sitt resande från flyg till tåg. Men det skapar följdproblem. 

"Eftersom restiden för de flesta ledamöter kan väntas öka markant genom reformen, skulle detta inverka negativt både på den tid en ledamot har att spendera i sin valkrets samt på möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv på ett hållbart sätt.", skriver de i motionen. 

Läs också: Flyget norm när riksdagen bokar resor

Därför föreslår de att riksdagen ska ändra sitt arbetssätt och att ledamöterna ska vara mindre i riksdagen. Antingen genom att arbetet koncentreras till att hålla fysiska möten endast varannan eller var tredje vecka. Alternativt att fler möten kan ske digitalt.

De båda S-ledamöterna menar att det på så sätt blir en dubbel klimateffekt eftersom resandet totalt sett minskar samtidigt som fler kan resa med tåg. Dessutom menar de att kostnaderna för riksdagsledamöternas resande minskar om de inte behöver vara lika ofta i Stockholm.

Forrige artikel Fler söker sig till polisutbildningen Næste artikel Sommarens hetta ledde till ökad dödlighet
Debatt: Ny modell kan ge fler bostäder i mindre kommuner

Debatt: Ny modell kan ge fler bostäder i mindre kommuner

DEBATT. I Simrishamn har man identifierat tre avgörande faktorer för ökat bostadsbyggande i mindre kommuner. Om fler använder sig av "Simrishamnsmodellen" kommer vi snart att ha ett bostadsläge i balans, skriver Per-Olof Järvegren, vd Simrishamnsbostäder.