Debatt

Replik: Har Cuf glömt Tjernobyl och Fukushima?

Vårt parti har sedan 1970-talet haft en kritisk inställning till kärnkraft, en grundinställning det inte finns anledning att ändra på. Det skriver centerpolitikerna Sven Bergström, Tom Silverklo och Håkan Larsson.

Kärnkraftverket Fukushima efter tsunamin 2011.
Kärnkraftverket Fukushima efter tsunamin 2011.Foto: Ikuro Aiba/AP/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Sven Bergström-Trolin
Tidigare riksdagsledamot (C)
Håkan Larsson
Tidigare riksdagsledamot (C)
Tom Silverklo
Tidigare regionråd (C)

Inlägget av Cuf:s företrädare Caroline von Seth och Linus Karlén gör oss bekymrade. Är det verkligen Cuf:s vilja att öppna dörren för ny kärnkraft på vid gavel? I inlägget påstår företrädarna för ungdomsförbundet att vårt parti dras med ”gamla ideologiska skygglappar” och en ”alltmer irrelevant argumentation”. Vidare ska elproduktionen vara ”teknikneutral” och målet för elproduktionen ska vara 100 procent fossilfri i stället för förnybar.

Blunda inte för kärnkraftens risker

I dag låter alltså företrädare för den organisation, som en gång gick i spetsen för att dra igång den kärnkraftskritiska diskussionen, på ungefär samma sätt som Tidöpartierna. Vi delar inte alls detta synsätt.

Läs också

Är det några som går omkring med skygglappar är det de som blundar för kärnkraftens risker och problem. Att elproduktionen ska vara teknikneutral är ett annat märkligt påstående. Alla energikällor har för- och nackdelar som man måste ta hänsyn till. Att diskutera detta är definitivt inte irrelevant.

Är det några som går omkring med skygglappar är det de som blundar för kärnkraftens risker och problem.

Låt oss konstatera att Centerpartiet står bakom den breda energiuppgörelse som gjordes 2016. En uppgörelse som möjliggör ny kärnkraft, som slår fast att nya reaktorer i så fall ska byggas utan subventioner och på marknadens villkor. Uppgörelsen var en kompromiss med syfte att ge Sverige en långsiktig energipolitik. Moderaterna och Kristdemokraterna klarade emellertid inte av att stå bakom den uppgörelse de undertecknat och inledde efter ett par år en hämningslös propaganda för mer kärnkraft tillsammans med Sverigedemokraterna och Liberalerna.

Fakta behöver upprepas

För Centerpartiet vore det fatalt att falla undan. Vårt parti har sedan 1970-talet haft en kritisk inställning till kärnkraft, en grundinställning det inte finns anledning att ändra på. Uppenbarligen behöver vi upprepa några i sammanhanget viktiga fakta:

  • Att bygga nya reaktorer tar mycket lång tid. De tre europeiska reaktorbyggena under senare år – Hinkley Point C i England, Flamanville i Frankrike och Olkiluoto 3 i Finland – har blivit kraftigt försenade, hör till världens dyraste byggnader och kommer att producera dyr el.
  • Hela kärnbränslekedjan från uranbrytning till slutförvaring innebär risker. Ska uran brytas i Västgötabergen, på Österlen eller i jämtländska Oviken?
  • Högaktivt radioaktivt avfall måste förvaras avskilt från allt liv i tiotusentals år. Kan vi ta ansvar för att producera mer riskabelt avfall som framtida generationer kan drabbas av?
  • Är Tjernobyl och Fukushima glömda? Varken olyckor, attentat eller krigsattacker kan uteslutas. Att kraftbolagen slipper att stå för försäkringar för skador och konsekvenser över tolv miljarder kronor är en enorm subvention. Fukushimahaveriet har hittills kostat över 5000 miljarder kronor…

Välj förnybar energi

En grön och hållbar energiomställning är vad vi behöver för att värna miljö och klimat. Krafterna bör inriktas på förnybar energi, hushållning, effektivisering, nät och lagerhållning. Sverige har goda förutsättningar att genomföra omställningen till ett hållbart samhälle på denna grund. De senaste årens utveckling där elproduktionen från främst vindkraft men även solpaneler har ökat snabbt, är en bra början.

Vi hoppas att vårt parti står fast vid denna grundsyn och att även ungdomsförbundet kommer till denna insikt. Bort med de skygglappar som döljer kärnkraftens fel och brister och inse att det inte går att vara neutral i synen på de olika energikällor vi kan välja. Det är en högst relevant inställning nu och i framtiden.

Läs tidigare inlägg i debatten

Cuf: Därför bör Centerpartiet rösta ja till 100 procent fossilfri elproduktion 

Centerpartiet behöver lämna sina gamla ideologiska skygglappar och verka för en elproduktion som är teknikneutral. Det menar Caroline von Seth, förbundsordförande CUF, och Linus Karlén, miljö-, klimat-och landsbygdspolitisk talesperson Cuf.

Nämnda personer

Caroline von Seth

Förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund (Cuf), ledamot i kommunfullmäktige Lidingö stad (C)
Ämneslärarstudent i svenska och historia (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00