Debatt

Replik: Även professorer bör hålla sig till fakta gällande miljöbalken

Myndigheternas tolkning och tillämpning av miljöbalken motverkar den gröna omställningen. Det menar Nicklas Skår, ansvarig miljöjuridiska frågor Svenskt näringsliv.

Miljöprövningen av Cementas fabrik är ett av de mest uppmärksammade fallen gällande miljöbalkens tillämpning.
Miljöprövningen av Cementas fabrik är ett av de mest uppmärksammade fallen gällande miljöbalkens tillämpning.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Professorerna Darpö och Ebbesson sällar sig till kören som vill misskreditera de som kritiserar miljöbalkens tillståndssystem. De menar att ”debatten måste föras på sakliga grunder och inte genom myter”. Det är bara att instämma. Tyvärr glömmer professorerna själva den regeln, och kompletterar med argument av typen att de själva har ”jobbat med miljöbalken under hela dess existens”.

”Våra slutsatser bygger på empiri”

Även i näringslivet har man arbetat med miljöbalken under hela dess existens. Vi på Svenskt näringsliv har granskat samtliga tillståndsärenden under åtta år i Sverige och intervjuat mängder av företag och myndighetspersoner om systemets funktion. Våra slutsatser bygger på gedigen empiri.

Läs också

Darpö och Ebbesson å sin sida påstår att tillståndsprocesserna är ett till två år långa, och att det inte kan vara ett problem. Det bör dock noteras att den tiden endast avser en mindre del av tillståndsprocessen och att det är ett genomsnitt som innefattar allt från små ändringar till nyetableringar. Våra mätningar visar på en total snittid på fyra år. Naturvårdsverkets statistik visar dessutom att tiderna, relativt våra mätningar, har ökat med 50 procent.

Föreställningen om de generellt dåliga ansökningarna faller på sin egen orimlighet.

Dagens system är inriktat på bevarande i stället för hållbar utveckling. Det beror både på lagstiftningen och på tillämpningen. Därför måste vi både diskutera lagstiftningens utformning och tillståndstiderna, men också myndigheternas agerande. Det finns tyvärr ett problem med myndigheternas tolkning och tillämpning av regelverken som motverkar omställningen. Talet om aktivism härrör dock inte från näringslivet utan från två svenska statsvetare, som i en undersökning (Green Inside Activism for Sustainable Development) konstaterade att en förvånansvärt hög andel handläggare, enligt deras definition, var aktivister, det vill säga mer än starkt engagerade.

För debatten på saklig grund

Enligt miljöbalken ligger kunskapskravet på den som söker tillstånd, inte på myndigheterna. Det är därför företag anlitar de främsta experterna för att säkerställa god kvalitet i ansökningshandlingarna. Man har inte råd att inte få tillstånd på en investering som kan vara värd flera miljarder kronor. Föreställningen om de generellt dåliga ansökningarna faller på sin egen orimlighet. Jag delar professorernas uppfattning att debatten om miljöbalken och dess tillämpning bör föras på saklig grund.

Läs tidigare inlägg i debatten

Professorer: Lobbyister och företag sprider myter om svensk miljölagstiftning

Debatten om miljöbalken måste föras på sakliga grunder och inte genom myter. Det skriver Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet, och Jan Darpö, professor emeritus i miljörätt, Uppsala universitet.

Nämnda personer

Jan Darpö

Professor emeritus miljörätt Uppsala universitet
jur. dr. (Uppsala uni. 2001)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00