Debatt

Regiontopp (M): "Myndigheter har inte alltid varit att lita på"

DEBATT. Arrangörerna i Dalafjällen bereder sig på en rekordsäsong. Region Dalarna bygger samtidigt upp ett eget beredskapslager för att säkra tillgången till läkemedel och skyddsutrustning. Det skriver regionstyrelsens ordförande i Dalarna, Ulf Berg (M).

"Risken för smittspridning i backar och spår borde inte vara särskilt stor så länge man respekterar gällande corona-föreskrifter."
"Risken för smittspridning i backar och spår borde inte vara särskilt stor så länge man respekterar gällande corona-föreskrifter."Foto: Henrik Holmberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Ulf Berg (M)
Regionstyrelsens ordförande, Region Dalarna


Vintersäsongen kommer att se annorlunda ut i de svenska fjällen i år. Coronapandemins utbredning begränsar resandet till Alperna. I stället bereder sig arrangörerna i Dalafjällen på en rekordsäsong. Destionationsbolagen konstaterar att det närmast är fullbokat under jul, nyår och under vissa sportlovsveckor.

Samtidigt ser vi nu hur smittspridningen ökar i Dalarna och att vissa europeiska länder stänger ned.

Svårt att förutspå

Är det något som pandemin har lärt oss är det dock hur svårt det är att förutspå spridningen av corona. Kommer toppen på den andra vågen ha passerat när vi närmar oss vinterhögtiderna eller kommer vi se en större spridning just då?

Om man festar som på Stureplan är risken förstås stor för spridning, men då spelar det ju ingen större roll om man befinner sig i Sälen-fjällen eller i Stockholm.

Ulf Berg (M) , Regionstyrelsens ordförande, Region Dalarna

Vad vi dock vet är att tiotusentals fjällturister kommer att vallfärda till norra Dalarna under vinterveckorna.

Kvällsaktiviteterna oroar

Detta måste Region Dalarna ta höjd för i sin vårdplanering. Det som bidrar till att jag ändå känner ett relativt lugn är för det första en tilltro till att arrangörerna vidtar de försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra spridning.

För det andra handlar det ju om utomhusaktiviteter där det går att hålla avstånd utan problem. Risken för smittspridning i backar och spår borde inte vara särskilt stor så länge man respekterar gällande coronaföreskrifter.

Det som oroar är kvällsaktiviteterna. Om man festar som på Stureplan är risken förstås stor för spridning, men då spelar det ju ingen större roll om man befinner sig i Sälen-fjällen eller i Stockholm. När många rör sig på begränsade ytor och det finns alkohol med i bilden är faran för utbrott som sprider sig som ringar på vattnet naturligtvis större.

Ett eget beredskapslager

Antalet inskrivna fall inom slutenvården har den senaste tiden legat på runt tio stycken i Region Dalarna. Tandvården ska börja ta emot vuxna igen och arbetet med att korta operationsköerna har satts igång.

Region Dalarna bygger nu upp ett eget beredskapslager för att säkra tillgången till läkemedel, skyddsutrustning och annat materiel som används inom vården. Förra höstens omfattande leveransproblem och coronapandemin har lärt oss att försörjningsberedskapen måste bli betydligt bättre.

Självförsörjning och samarbete

På lasaretten i Falun och Mora och på andra ställen i Dalarna finns rutiner och upparbetade sätt att hantera ett eventuellt utbrott i Dalafjällen. Om så skulle bli fallet lär dock den utmaningen hanteras i samarbete med flera regioner.

Vi räknar med assistans från närliggande regioner om Dalarna skulle drabbas särskilt hårt. En annan läxa som pandemin lärt oss är nämligen vikten av självförsörjning och samarbete. Statliga myndigheter har inte alltid varit att lita på.

Slutligen vill jag rikta ett tack till vår vårdpersonal som på rekordkort tid klarade av att växla upp och ställa om vården så att vi klarade den värsta coronakrisen på försommaren.

Nämnda personer

Ulf Berg

Tidigare regionstyrelsens ordförande (M) Region Dalarna, riksdagsledamot
Polis (Polishögskolan 1977)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00