Regeringen utlovar lagändring om sondmatning

RIKSDAGSBESLUT. I oktober röstar riksdagen om regeringens lagförslag om rätt till assistans för hjälp med andning. I lagförslaget utlovar regeringen att inom kort följa upp med en proposition som gör att samtliga moment vid andningshjälp och sondmatning ger rätt till personlig assistans.

Redan den 1 juni hade regeringen hoppats på att kunna ha den utlovade lagändringen om att hjälp med andning ska ge rätt till personlig assistans på plats. Men tidsplanen höll inte hela vägen fram, bland annat hade Lagrådet invändningar mot lagförslaget, och först nu i slutet av september är propositionen på väg upp på socialutskottets bord. Den 16 oktober ska riksdagen rösta om lagändringarna, som är planerade att träda i kraft två veckor senare, den 1 november.

Lagrådet hade bland annat invändningar vad gällde den otydliga gränsen mellan egenvård och hälso- och sjukvård. Regeringen instämmer i att det finns en gränsdragningsproblematik, men att det är en större principiell fråga än den aktuella lagändringen.

"Regeringen avser därför att se över dessa frågor när rätten till personlig assistans för egenvård ska utredas" skriver regeringen i propositionen.

Lagförslag om sondmatning

Från början skulle även propositionen omfatta en lagändring som ger rätt till personlig assistans för sondmatning. Men en dom från Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att sondmatning utgör ett grundläggande behov, därför finns inte skäl att göra en lagändring.

Däremot utlovar regeringen att återkomma ett lagförslag, som är mycket efterfrågat från bland andra funktionshinderrörelsen och assistansbolagen, om att alla hjälpmoment för andning och sondmatning bör räknas som grundläggande behov. I dag räknas bara de moment som anses integritetskänsliga.

"Regeringen anser att alla hjälpmoment bör räknas i fråga om andning och sådana fall där det grundläggande behovet måltider tillgodoses genom sondmatning. Som framgår ovan finns det inget beredningsunderlag för att nu lämna ett lagförslag som innebär att hela den tid som tillgodoser behovet andning eller sondmatning ska ge rätt till personlig assistans för grundläggande behov." skriver regeringen.

Beslutskedja: Behov av hjälp med andning och sondmatning

21/2
2019
27/2
2019
18/4
2019
30/4
2019
29/5
2019
12/6
2019
2/7
2019
11/9
2019
10/10
2019
16/10
2019
31/1
2020

Forrige artikel Begreppet landsting städas ut av regeringen Begreppet landsting städas ut av regeringen Næste artikel Ny ledamot i utbildningsutskottet Ny ledamot i utbildningsutskottet
Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!