Regeringen stoppar forskningssamarbete med Ryssland och Belarus

Regeringen uppmanar nu alla lärosäten att frysa kontakter och forskning med statliga institutioner i Ryssland och Belarus. ”Det är viktigt att betona att vi ska inte sätta ett automatiskt likhetstecken mellan enskilda ryska forskare och den ryska statsledningen” säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till Altinget. 

Under onsdagen höll utbildningsminister Anna Ekström pressträff tillsammans med Hans Adolfsson, vice ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund, och Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström.
Under onsdagen höll utbildningsminister Anna Ekström pressträff tillsammans med Hans Adolfsson, vice ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund, och Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Rebecka Prahl

Under onsdagen fortsatte regeringen att driva på sanktioner mot Ryssland. På en pressträff uppmanade utbildningsminister Anna Ekström (S) att alla kontakter och samarbeten mellan lärosäten och forskningsfinansiärer och statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart upphör.

Tyskland har, som första land, tidigare meddelat att de stoppar forskning med ryska institutioner, och uppmanade samtidigt EU att följa efter och avbryta allt vetenskapligt utbyte.

– Vi vill tillsammans med övriga europeiska länder bidra till att vi kan ha effektiva sanktioner mot Ryssland. Sverige befinner sig i en europeisk mittfåra. Flera länder har redan gått ut och lämnat besked som i stor utsträckning är likalydande med det svenska beskedet. Jag vet att flera länder är på gång under dagen och morgondagen, säger Anna Ekström till Altinget. 

Beslutet innebär att pågående samarbeten som bygger på avtal mellan svenska och ryska institutioner kommer att frysas.  

– Det är viktigt att betona att vi ska inte sätta ett automatiskt likhetstecken mellan enskilda ryska forskare och den ryska statsledningen. Här är uppmaningen till lärosätena att man ska göra en väldigt noggrann genomgång för de enskilda fallen, säger Anna Ekström.

Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström är nöjd med regeringens besked och menar att det ger klarhet i hur myndigheten ska agera. 

– Jag vill understryka att forskning är i sin karaktär internationell. Jag har under de senaste dagarna haft kontakt med mycket kolleger och jag upplever att det råder en stor samstämmighet när det gäller att stödja forskare i Ukraina, säger han på pressträffen.

Vetenskapsrådet har i dagsläget en överenskommelse med en rysk forskningsfinansiär.

– Med det besked som statsrådet nu ger så avser vi att kontakta Ryssland och frysa detta avtal.