Piratpartiet: Lagförslaget är fyllt av tankefel runt rättssäkerhet

DEBATT. Hemlig dataavläsning kan undergräva människors tillit till varandra, skapa självcensur och underminera sociala band, skriver Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet.

Katarina Stensson (PP)
Partiledare
 

I dag röstar riksdagen om hemlig dataavläsning. Det är en kryptisk term för en egentligen väldigt enkel sak. Det handlar om att polisen ska kunna ta sig in i personers datorer och mobiltelefoner utan att personen vet om det. Syftet är att kunna plantera dolda program som gör det möjligt att söka igenom enheten, aktivera mikrofoner och kameror för att sedan kunna skicka tillbaka information till polisen.

När regeringen presenterade sitt förslag om detta sade man att metoden enbart skulle användas vid utredningar av grova brott. Men så ser inte det lagda lagförslaget ut. Där kan även människor som inte är misstänkta för brott bli en måltavla för intrång, ifall polisen anser att de rör sig i kretsar eller på platser där brott skulle kunna äga rum.

Informationsplikt saknas

Det framtida Sverige som riksdagens partier, förutom Vänsterpartiet, verkar vara rörande överens om värdet av kan alltså vara ett land där polisen har rätt att ta sig in i ens mobil för att få hela ens privatliv röjt bara för att man råkar bo på “fel” ställe eller ha “fel” vänner. Detta undergräver människors tillit till varandra, skapar självcensur, underminerar sociala band och skadar vårt demokratiska samhälle.

Och än värre så saknar förslaget en informationsplikt för polisen. De kan ha gjort dig till en måltavla för att de ansåg att du skulle kunna misstänkas för brott, men utan att sedan ha hittat något som tyder på detta. Något du aldrig får veta – vare sig att du blev utsatt för intrång eller hur du kan skydda dig från framtida intrång.

Rapporterade inte brist

De verktyg som ska användas för att utföra hemlig dataavläsning är nämligen samma verktyg som kriminella använder för att till exempel stjäla personuppgifter och företagshemligheter, för att kapa människors identiteter, utföra bedrägerier eller sprida virus som låser din dator tills du betalar en lösensumma (så kallade ransomware).

Om polisen ska kunna använda dessa verktyg kommer också de kriminella kunna göra det. Den politiska majoriteten i Sverige vill alltså hellre bevara säkerhetsbrister i populära program som vi alla använder, än att skydda landets invånare.

Några minns säkerligen historien om när FBI ville komma in i en iphone i samband med skjutningen i San Bernadino 2016, och hur Apple vägrade skapa en bakdörr som skulle ge FBI möjligheten att öppna vilken iphone som helst. Färre känner dock till att FBI till slut hittade en säkerhetsbrist och kom in i den eftertraktade telefonen, och att man beslöt att inte rapportera bristen till Apple.

"Kommer aldrig få veta"

Hur många andra har drabbats på grund av detta beteende? Vi har ingen aning om hur många som blivit hackade av kriminella i onödan för att polisen hellre vill ha kvar sitt tvivelaktiga verktyg än att stärka allmänhetens säkerhet, vilket man skulle kunna tro var polisens uppdrag.

Hur många kommer drabbas av att polisen vill hemlighålla brister i populär mjukvara i syfte att utreda ungefär tio fall om året med hjälp av hemlig dataavläsning? Vi kommer aldrig få veta – eftersom polisen inte behöver berätta.

Saknar kunskap och förståelse

Att lagförslaget, som med stor sannolikhet röstas igenom i dag, är så fyllt av tankefel runt rättssäkerhet, skydd för privatlivet och allmän informationssäkerhet är symptomatiskt för en etablerad politikerkår utan kunskap om eller förståelse för det digitala samhällets villkor.

Det är därför Piratpartiet behövs.

Beslutskedja: Hemlig dataavläsning

12/5
2016
16/11
2017
6/3
2018
11/4
2018
24/8
2018
24/10
2019
16/12
2019
19/2
2020
19/2
2020
27/2
2020
31/3
2020
3/6
2020

Forrige artikel Debatt: Vårt upprop till regeringen – dags att agera mot krisen i skogen Debatt: Vårt upprop till regeringen – dags att agera mot krisen i skogen Næste artikel Fastighetsägarna: Lagstifta om oberoende tvistelösning Fastighetsägarna: Lagstifta om oberoende tvistelösning