Överblick: Press på regeringen om direktstöd och gd vill rusta äldreomsorgen

ÖVERBLICK. Allt fler partier pressar regeringen om att ge direktstöd till krisdrabbade företag. Socialstyrelsens gd vill se förbättrad äldreomsorg. Kommuner blöder pengar. Läs Altingets överblick.

Flera partier vill se direktstöd till företag. Men regeringen sätter sig på tvären, rapporterar Dagens industri. Moderaterna utesluter inte ett utskottsinitiativ från finansutskottet.

– När tålamodet börjar tryta hos Centern och Liberalerna tror jag att det snart finns en majoritet i Sveriges riksdag som helt enkelt tvingar regeringen att vidta mer kraftiga åtgärder mot företagen, säger Ulf Kristersson (M) till tidningen.

Regeringen vill spara på krutet

Socialdemokraterna har inte heller avvisat förslaget men menar att det är en fråga som måste behandlas tillsammans med andra.

– Vi tar ett helhetsgrepp. Annars skulle vi ha statsfinanser som Italiens, säger Fredrik Olovsson (S), ordförande finansutskottet.

Samtidigt vill regeringen ha kvar pengar för att kunna återstarta ekonomin när krisen är över.

– Vi vill kunna rivstarta ekonomin, säger Magdalena Andersson (S), till Aftonbladet.

SD och Svenskt näringsliv

Bland påhejarna för ett utökat direktstöd finns också Sverigedemokraterna.

“I jämförelse med våra grannländer framstår de svenska direktstöden till näringslivet som nästintill skrattretande.”, skriver två näringspolitiska företrädare i Svenska dagbladet.

I flera andra länder har man mer direktstöd och större åtgärder. Arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv vill att regeringen tar efter Danmark.

– Med dagens system är det ungefär 16-17 procent som skulle gå i konkurs efter två månaders stillestånd, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom vid Svenskt Näringsliv, till SR.

Kommuner blöder pengar

Förutom företagen är kommunerna hårt drabbade ekonomiskt av krisen, rapporterar SR. Sveriges kommuner har redan tappat 15 miljarder kronor i skatteintäkter och situationen kommer att bli värre menar SKR.

– Om staten inte täcker de kostnadsökningar och intäktsförluster som kommunerna kommer att ha då finns det ju risk att kommunsektorn också börjar jobba med besparingar och i nuläget vore det inte särskilt bra med tanke på att då gör de så att krisen blir ännu större, säger SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog till SR.

Gd betonar brister

Socialstyrelens gd Olivia Wigzell menar att brister i äldreomsorgen har synliggjorts i och med coronapandemin och att dessa måste åtgärdas.

"Det är ett långsiktigt och komplext arbete för kommunerna att, med stöd av staten, utveckla en äldreomsorg som ger den äldre en god vård och omsorg i vardagen men också vid en kris. Det är viktigt att vi påbörjar detta arbete nu.", skriver hon i Dagens samhälle.

Forrige artikel Tyskland satsar astronomiska summor på att rädda företag Tyskland satsar astronomiska summor på att rädda företag Næste artikel Corona: Se Folkhälsomyndighetens dagliga pressträff här (22 april) Corona: Se Folkhälsomyndighetens dagliga pressträff här (22 april)