Överblick: Kraftigt ökad arbetslöshet och akut brist på skyddsmateriel

ÖVERBLICK. Finansministern spår en ökad arbetslöshet på nio procent och att världsekonomin liksom Sveriges ekonomi går in i en lågkonjunktur med kraftig negativ BNP-tillväxt. Sverige länsstyrelser larmar om akut materialbrist på skyddsutrustning. Sjukhuspersonal får slopad parkeringsavgift. Läs Altingets överblick.

– Vi har ett allvarligt ekonomiskt läge, både globalt och i Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson (S) under tisdagens presskonferens om prognosen för det ekonomiska läget.

Den svenska ekonomin liksom världsekonomin väntas gå in i en lågkonjunktur med en kraftigt negativ BNP-tillväxt 2020. Däremot väntas den ekonomiska tillväxten i världen tillta och bli positiv år 2021.

Svensk BNP bedöms minska med nio procent år 2020, ungefär i linje med under finanskrisen.

I Sverige väntas sysselsättningen falla under 2020 med anledning av coronakrisen. Branscher som drabbas hårdast är hotell- och restaurangbranschen samt handel.

Även arbetslösheten väntas öka kraftigt, med nio procent.

– Arbetslösheten väntas ligga kvar på den nivån något år, men senare falla tillbaka i takt med att efterfrågan återhämtar sig, säger Andersson.

Finansministern betonar att den ekonomiska prognosen i dagsläget är osäker.

Akut brist på skyddsmateriel

Sveriges länsstyrelser sammanställer löpande kommuners lägesbild av covid-19 och skickar en sammanfattning till regeringen. I den senaste framkommer att det generellt gäller akut materialbrist på skyddsutrustning i kommuner och regioner. Det rapporterar SVT.

Socialstyrelsen fick tidigare i uppdrag av regeringen att samordna regionernas materialbehov. Gällande Sveriges kommuner ska dessa i stället få stöd från länsstyrelser. Men många länsstyrelser väntar fortfarande på tydligare besked från Socialstyrelsen och MSB om hur samordningen ska se ut.

Slopad p-avgift för vården

Från och med onsdag ska all sjukhuspersonal i Stockholm slippa betala parkeringsavgift. Det skriver Aftonbladet.

Beslutet togs efter att sjukhuspersonal fått parkeringsböter efter att ha jobbat långa arbetspass med anledning av covid-19.

– Jag såg nyheten om detta och blev upprörd. Vår personal jobbar dygnet runt och ställer upp för varandra. De jobbar över tolv timmar åt gången. Nu måste vi hjälpa dem att orka, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M) till Aftonbladet.

Personal som redan fått böter ska kunna få sin bot riven.

– Om boten inte rivs så kommer de i alla fall att betalas av någon annan än den anställda, säger Irene Svenonius.

Forrige artikel Så funkar vårdpersonalens krislägesavtal  Så funkar vårdpersonalens krislägesavtal  Næste artikel Statsministern håller pressträff Statsministern håller pressträff