Olika bud om överenskommelse nåtts kring skogen

Finns det en överenskommelse för de skogspolitiska förändringarna mellan regeringen och Centerpartiet? S talesperson bekräftar initialt Altingets uppgift att så är fallet, men menar senare att han uttryckt sig felaktigt. Och varken C:s eller MP:s diton vill gå så långt.

Socialdemokraternas Isak From menar att det endast är kommunikationsplanering som återstår innan skogsöverenskommelsen kan presenteras. <br>
Socialdemokraternas Isak From menar att det endast är kommunikationsplanering som återstår innan skogsöverenskommelsen kan presenteras.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Jacob Hederos

Enligt uppgift till Altinget ska det hållas en presentation under onsdagen av den överenskommelse som nåtts mellan regeringen och C kring förändringarna på skogsområdet, precis innan Socialdemokraterna går till kongress och Löfven lämnar ordföranderollen i partiet.

Det finns en produkt som är färdig för presentation.

Isak From, Socialdemokraternas skogspolitiska talesperson
Helgens kongress spelar en viss roll på flera sätt, i och med att det samtidigt är det tillfälle då näringsminister Ibrahim Baylan, som delvis lett förhandlingarna i skogsfrågan, lär tackas av för trogen tjänst. Detta då han annonserat att han lämnar uppdraget som minister i samband med regeringsombildningen, som också förväntas komma nästa vecka.

Ingenting är klart förrän strandförhandlingarna är klara

Maria Gardfjell, MP:s miljöpolitiska talesperson
I och med regeringsombildningen är det centralt att regeringen har den uppbackning som behövs för att kunna återtillträda. Då Centerpartiet tidigare ställt som krav att skogsutredningens förslag som stärker äganderätten genomförs som en av tre förändringar för att regeringens budget ens ska övervägas, har det också blivit en central pusselbit i regeringsombildningsfrågan.

Det råder dock olika bud hos de olika partierna kring hur nära de är en överenskommelse. Den som under tisdagen gick längst i sina initiala kommentarer var Socialdemokraternas skogspolitiska talesperson Isak From.

– Det finns en produkt som är färdig för presentation. Men hur den ska presenteras är inte bestämt, och därför vet jag inte vad mer jag får säga, säger Isak From till Altinget.

Senare under tisdagseftermiddagen hör dock From av sig till Altinget och vill dementera samt förtydliga sina uttalanden:

– Det finns inte en färdig produkt, jag uttryckte mig felaktigt, det finns en pågående förhandling, det är viktigt att tydliggöra att förhandlingarna om skogen i dagsläget inte är klara, skriver han i ett sms. 

Är det en lagrådsremiss som vi pratar om?

– Det är inte säkert, det beror på innehållet. Det kan räcka med en inriktningsproposition, där förordningsförändringar presenteras, säger Isak From, som dock inte vill gå in mer på innehållet i hur slutprodukten kan bli. 

– Det som är klart är att produkten som ligger på bordet nu inte är samma produkt som vi nästintill var överens om i somras när V valde att samarbeta med SD, och regeringssamarbetet föll, säger Isak From och fortsätter:

– Nu blir det en produkt som säkerställer de grundläggande villkoren för det fortsatta skogsbruket. Det blir en hel del frågor som är utestående. En stor del av skogsutredningens 73 förslag tas inte med här, och inte heller de förändringar som föreslås i artskyddsutredningen.

Så en del av det som MP efterfrågat från skogsutredningen finns inte här?

– Alla delar kommer inte med nu. Men den handlar bland annat om vad vi ska göra med de budgetmedel som annonserats.

I regeringens budgetförslag återfinns det närmre 800 miljoner kronor som är direkt knutna till genomförandet av skogsutredningens förslag, som regeringspartierna och C har planerat att komma överens om i november. I regeringens propositionslista planerades det också för en proposition på skogsområdet i november. Strandskyddsförslagen annonserades däremot att läggas fram i december.

Finns det en överenskommelse även kring strandskyddet?

– Vi ska ju leverera även på det området. Så någon form tänker jag att det blir. Men om det blir imorgon, eller senare som det kommunicerats, återstår att se, säger Isak From till Altinget.

C: "Ja vill inte ge några delbetyg"

Centerpartiets Peter Helander är mer återhållsam i bekräftelsen av att partierna är överens i skogsförhandlingarna.

– Nej, det får jag inte säga. Ingenting är klart förrän allt är klart. Det här ska ju bedömas inom partierna också, säger Peter Helander, som företrätt partiet i förhandlingarna.

Även om regeringen är en part, så är det ingen hemlighet att det är två partier som ska komma överens.

Peter Helander, C:s skogspolitiska talesperson
Han kan dock bekräfta att förhandlingarna är inne på upploppet.

– Vi är på slutet i våra förhandlingar. Men det här är ju en fråga som ska handla om att vi ska tycka om att något är tillräckligt bra, för att vi ens ska överväga att släppa fram regeringen vid en ombildning.

Helander påpekar också att det inte behöver vara den slutliga texten som presenteras av regeringen, även om han påpekar att C kommer att hedra en eventuell överenskommelse.

– Det kan ju vara så att vi behöver komma tillbaks till texterna i ett senare skede, fortsätter han, och utvecklar att dessa diskussioner både kan vara aktuella efter en eventuell lagrådsremissrunda, och i den kommande riksdagsbehandlingen.

Han fortsätter med att peka på att det kan finnas fler orsaker till att ett klarare besked inte kan ges redan nu.

– Även om regeringen är en part, så är det ingen hemlighet att det är två partier som ska komma överens.

Är du nöjd?

– Det vet jag inte om jag kan säga. Det är flera saker som ska bedömas, eftersom skogsförslaget är en del i ett paket, tillsammans med strandskyddet och förändringarna på arbetsmarknadsområdet.

Men är du nöjd på din skogsfront?

– Jag vill inte ge några delbetyg.

Gardfjell: Strandförhandlingarna måste bli klara

Miljö- och jordbruksutskottets vice ordförande och Miljöpartiets skogspolitiska talesperson Maria Gardfjell är tydligast i sitt svar på Altingets fråga.

Jag har förstått att det finns ett färdigt förslag på skogsområdet, och att det ska kommuniceras under onsdagen?
– Nej, det är inte klart. Ingenting är klart förrän strandförhandlingarna är klara, säger Maria Gardfjell.

För Miljöpartiets del är det centralt att de två förhandlingarna knyts samman i en överenskommelse gemensamt, trots att regeringen tidigare presenterat att förslagen skulle läggas fram separat.
– Vad som står i propositionslistan är helt ointressant, fortsätter Gardfjell i en uppföljande intervju med Altinget.

Hon fortsätter:

– Det är viktigt att poängtera att från MP:s sida så ser vi gärna att Sverige får sin första kvinnliga statsminister. Vi är förvånade över att det inte går snabbare i de här förhandlingarna, med tanke på hur mycket arbete vi har lagt ner, dag som natt, för att komma med olika möjliga lösningar som både tillfredställer juridiska krav, men som också är en avvägning mellan det som Centerpartiet önskar och det som vi behöver ha med för att vi ska kunna godkänna det här.

Gardfjell menar att S pressat MP till att acceptera en del av Centerpartiets bud.

– Men maktpolitik funkar inte på MP. Det är sakpolitiken som räknas. När det gäller just förhandlingarna om skogen och strandskyddet så kan jag säga att det finns en hel del orimliga krav från C och S, som vi inte kunnat gå med på.

Så du skulle dementera att det blir en presskonferens imorrn om skogen?

– Ja, det skulle jag inte tro att det blir. Men det beror på flera saker. Det är om ett under skulle ske i dag på förhandlingarna i sådana fall. Att Centerpartiet faktiskt går oss till mötes och kommer överens.

Så ni har parallella förhandlingar i dag?

– Ja, de pågår i denna stund.

Altinget har sökt näringsminister Ibrahim Baylans (S) pressekreterare, som meddelar att de återkommer så fort de kan. Klimat- och miljöminister Per Bolunds (MP) pressekreterare uppger att partierna fortsatt är "mitt i förhandlingarna".

Artikeln har uppdaterats med utförligare kommentarer från Maria Gardfjell.

Artikeln har uppdaterats med förtydliganden från Isak From, samt ett tillägg från Peter Helander.

Nämnda personer

Peter Helander

Ledamot i partistyrelsen (C)
Officershögskola, flygförare i Flygvapnet

Isak From

Riksdagsledamot (S), ledamot i partistyrelsen
Gymnasieutbildning, yrkesskola

Maria Gardfjell

Tidigare riksdagsledamot (MP)
Biolog

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00