Oklart hur länge den långsiktigt hållbara migrationslagen håller

Under tisdagen klubbade riksdagen igenom en ny migrationslag. Den största förändringen är att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir normen. Men det är oklart hur länge den nya lagen kommer att hålla.

Flera röster från civila samhället har invändningar mot den nya migrationslagen och inför tisdagens omröstning förekom det protester vid riksdagen. 
Flera röster från civila samhället har invändningar mot den nya migrationslagen och inför tisdagens omröstning förekom det protester vid riksdagen.  Foto: Fredrik Sandberg/TT
Anders Gustafsson

Mellan 1984 och 2015 var permanenta uppehållstillstånd huvudregel, men så kommer det inte att vara framöver. Den nya lagen ersätter den tillfälliga lagstiftning som upphör att gälla den 20 juli. Det var regeringspartierna S och MP, som tillsammans med Centern och Vänsterpartiet låg bakom tisdagens beslut. 

– Med det här lagförslaget får Sverige en migrationslagstiftning som är långsiktigt hållbar och i paritet med de flesta andra EU-länders, sade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) under debatten i kammaren.

SD, M och KD och L delar uppenbarligen inte den bilden, och redan innan lagen hade antagits fanns det frågetecken om hur länge den kommer att överleva. Utskottsbetänkandet innehöll 51 reservationer.

Fredrik Malm (L) bedömer att migrationen blir en valfråga, med tanke på att de tre ovan nämnda partierna sagt att den är prioriterad.

– Nu har vi fått en ny utlänningslag, men delar av den har gått igenom med en enda rösts marginal. Så den är inte den breda överenskommelse om en långsiktigt hållbar migrationslagstiftning som vi i Liberalerna hade velat se, säger Fredrik Malm till Altinget.