Moderater vill stoppa statlig lobbying

PÅVERKAN. Fyra moderata riksdagsledamöter vill se ett förbud för statliga myndigheter och företag att bedriva lobbying. Främst riktas kritiken mot Systembolaget.

Fyra motioner mot statlig opinionsbildning kom in under den allmänna motionstiden i riksdagen. Samtliga är skrivna av ledamöter från Moderaterna. Bakgrunden till motionerna är Systembolagets arbete i frågan om gårdsförsäljning där Systembolagets vd bland annat skickat brev till riksdagsledamöter där hon argumenterat mot att tillåta gårdsförsäljning.

– Jag tycker inte att statliga bolag ska ägna sig åt politisk opinionsbildning. De ska ägna sig åt sitt uppdrag, säger Christian Holm Barenfeld (M), till Altinget.

Kritik från flera

Erik Bengtzboe (M) vänder sig emot att skattepengar som tilldelats företagen av riksdagen används också i påverkansarbete gentemot den samma. ”Detta skapar en osund ruljangs på skattepengar där anslag betalas ut från staten som sedan används för att påverka samma stat att fortsätta stödja ens verksamhet ekonomiskt”, skriver han.

Även Fredrik Schulte (M) är kritisk. Han menar att det är problematiskt ur ett demokratiperspektiv att statsförvaltningen och den ”politiska apparaturen” allt mer kopplas samman. 

Jenny Petersson (M) delar synen på lobbyingarbetet från statliga bolag som ett demokratiproblem. Hon anser att regeringen bör se över myndigheternas regleringsbrev. Där vill hon att det tydligt ska framgå att ”myndigheterna ska ägna sig åt myndighetsutövning, inte politisk opinionsbildning”.

LÄS OCKSÅ: Karolina Skog kritiserar Swedavias flygskattelobbying

Utöver motionerna har två andra moderater Sten Bergheden och Cecilia Widegren i skriftliga frågor till näringsminister Mikael Damberg (S) riktat liknande kritik. 

Andra partier

Men det är inte bara moderater som vill se en ändring. ”Vilka åtgärder avser ministern att vidta i syfte att förhindra denna form av verksamhetsfrämmande opinionsbildning av statliga bolag?” skrev Tina Acketoft (L) i en skriftlig fråga till Mikael Damberg, efter att ha fått brevet från Systembolagets vd. Staffan Danielsson (C) har diskuterat frågan i en interpellationsdebatt med socialminister Annika Strandhäll (S).

Regeringens svar

I regeringens svar på de skriftliga frågorna skriver Strandhäll att ”I Systembolagets samhällsuppdrag ingår att informera om alkoholens skadeverkningar. Det gör Systembolaget på olika sätt för att nå så många som möjligt” samt att ”Kraven på Systembolaget preciseras i alkohollagen, avtalet mellan Systembolaget och staten, i ägaranvisningen samt i statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande”. Statsrådet går dock inte in på frågan om det opinionsbildande arbetet mer konkret.

Holm Barenfeld är fortsatt kritisk till Systembolagets agerande.

– Systembolagets kampanj var osedvanligt tydlig och enligt mig relativt smaklös. Man tar så tydligt ställning till något som det i riksdagen finns en majoritet för att genomföra. Man är helt i fas med regeringen och driver frågan i en fas där det är en politisk diskussion. Jag tycker att Systembolagets vd blev en tydlig representant för att med statliga bolags pengar driva regeringens linje, säger han.

Vill se utredning och lagändring

De fyra moderata motionärerna vill alla se en lag som förbjuder statlig lobbying.

– När man gör om lagstiftningar då ska det föregås av en gedigen process. Men det är klart att huvudpoängen är att få till en förändring där man reglerar denna möjlighet och säkerställer att man i grunden inte bedriver politisk propaganda i myndigheter och statliga bolags former med pengar som kommer från skattebetalarna, säger Holm Barenfeld.

Forrige artikel Winberg vill stärka socialsekreterarens mandat Winberg vill stärka socialsekreterarens mandat Næste artikel Fridolin nöjd med institutet Fridolin nöjd med institutet
  • Rapportera

    Anders Karlsson

    svenska spel

    Jag har också undrat varför Svenska Spel annonserar så mycket, är det inte så att de skall verka för att folk inte blir spelberoende? Istället verkar det mer som om de försöker ragga kunder från andra spelbolag och få folk att spela mer. Både Systemet och Svenska Spel är primärt kassakor åt regeringen.

S ökar kraftigt – men kan glömma ny storhetstid

S ökar kraftigt – men kan glömma ny storhetstid

OPINION. Socialdemokraterna har rusat i opinionen under pandemin. Men att partiet skulle kunna nå tillbaka till sina opinionsnivåer på närmare 40 procent är snudd på omöjligt, menar statsvetare.