Debatt

Moderata företagarrådet: Sverige måste uppgradera entreprenörskap

DEBATT. Det är viktigt att ge goda förutsättningar för småföretag att växa, där finns en stor potential att skapa jobb och tillväxt. Vi har tagit fram en rapport till landets kommunpolitiker om hur de kan förbättra företagsklimatet, skriver Moderata företagarrådet.

"Pappersarbete och administrativa bördor rankas i alla mätningar högt när företagare får peka ut de främsta hindren för sina företags utveckling."
"Pappersarbete och administrativa bördor rankas i alla mätningar högt när företagare får peka ut de främsta hindren för sina företags utveckling."Foto: Christin Hume/Unsplash
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Hur kan det egentligen komma sig att grannkommuner med till synes lika förutsättningar kan lyckas så olika bra? En titt på rankingen över lokala företagsklimat visar att de ofta skiljer sig åt radikalt. Svaret på varför handlar om kultur och är alltså inte oövervinnerligt eller ödesbestämt. Med rätt mindset kan varje svensk kommun stärka företagsklimatet och göra det bättre för de som skapar jobb där.

Samtliga debattörer

Moderata företagarrådet
Anna af Sillén, ordförande
Linda Frohm
Börje Häggman
David Josefsson
Anna Jähnke
Mattias Karlsson
Malin Sjölander
Jörgen Warborn

Rapport till landets kommunpolitiker

Vi moderater är stolta över att ha kommit längst när det gäller företagsklimat. Av landets tio bästa kommuner att driva företag i leds nio av Moderaterna. Det visar att vi inte bara i ord, utan också i handling, är småföretagarnas parti.

För ett antal år sedan startade vi Moderata företagarrådet i vårt parti, som för samman politiker och företagare i ungefär 100 svenska kommuner. Det har varit mycket värdefullt för vårt partis förmåga att förstå vilka problem svenska företagare möter och vad de tycker att politiken ska göra åt dem. Arbetet i de Moderata företagarråden har lett till handfasta förändringar i flera kommuner, med minskad byråkrati och en mer företagarvänlig inställning. Nu har vi i företagarrådets nationella styrelse tagit fram en rapport till landets kommunpolitiker om hur de kan förbättra företagsklimatet i sin bygd.

Viktigaste åtgärderna

Ingen kommun behöver börja på noll – det finns gott om upparbetade och välfungerande exempel att ta efter. Med detta slipper 290 kommuner uppfinna hjulet själva, utan kan i stället lära av de som lyckats bra. I rapporten presenterar vi 30 sidor med motivation och tips till svenska kommunpolitiker om hur de får fart på den lokala ekonomin och stärker företagsklimatet långsiktigt. Här är tre av de viktigaste åtgärderna för att komma dit:

  1. Svenska ungdomar ska inte bara förberedas inför att söka jobb, utan också för att skapa jobb. Eleverna behöver i betydligt större utsträckning lära sig om företagande och att entreprenörskapet är ett bra alternativ till en anställning. Alla ungdomar bör därför tidigt erbjudas möjlighet att prova på att driva eget företag genom de viktiga Ung företagsamhet-programmen (UF).

  2. Regelkrånglet måste minska. Pappersarbete och administrativa bördor rankas i alla mätningar högt när företagare får peka ut de främsta hindren för sina företags utveckling. Det första steget för att effektivisera byråkratin som berör lokala företag är att skapa sig en heltäckande bild över nuläget. Man behöver kartlägga alla tillståndsförfaranden som företagare möts av och tillsammans med företagarna identifiera de processer som är mest tungrodda, komplicerade och onödigt långdragna. Varje kommun behöver arbeta målmedvetet för att slipa ned de trösklar som regelbördan innebär och införa digitala lösningar som kan förkorta och förenkla administrativa processer till gagn för såväl skattebetalare som småföretagare. En modern och digital kommunal förvaltning är en grundförutsättning för ett gott företagsklimat.

  3. Attityden mot företagare måste förbättras. Svenska jobbskapare har rätt att förvänta sig en hög servicenivå från kommuner och myndigheter. De ska präglas av en vilja att stödja och hjälpa företag att göra rätt – inte komma som paragrafryttare med pekpinnar på ett sätt som får företagare att tappa sugen. Myndigheterna ska ha tydligt definierade servicegarantier som visar vilken service man som företagare ska kunna förvänta sig – och om myndigheten inte levererar i tid ska företagaren kompenseras.

Uppgradera entreprenörskapet

Nästan en halv miljon svenskar är egenföretagare och ungefär var tredje anställd i Sverige jobbar i ett småföretag. Det visar med all önskvärd tydlighet hur viktigt det är att vi ger goda förutsättningar för småföretagen att växa, eftersom att det är där den största potentialen finns för att skapa jobb och tillväxt som kommer hela Sverige till del. Återstarten av ekonomin kommer inte kunna ske om vi inte släpper lös småföretagens fulla potential. Det kräver ett skifte i kultur och mind set på många plan, inte minst de politiska. Sverige måste uppgradera entreprenörskapet, och det kommer vi moderater alltid jobba för.

Nämnda personer

David Josefsson

Riksdagsledamot (M), bostadspolitisk talesperson
Studier i ekonomi (Handelshögskolan i Göteborg, 2006)

Jörgen Warborn

Europaparlamentariker (M)
Strategic brand management (IHM Business School 2002)

Malin Sjölander

Regionstyrelsens förste vice ordförande (M) Region Kalmar län
Lärare (Linköpings uni., 1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00