Minskad sjukfrånvaro i staten - för första gången på sex år

KORTNYTT. Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten bryts för första gången på sex år, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. 

År 2017 uppgick sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna till 4,0 procent av den tillgängliga arbetstiden. Det innebär en minskning på 0,1 procentenheter mindre jämfört med föregående år. Siffran visar på den första minskningen av sjukfrånvaro på sex år. 

Läs också: M vill ge mindre till bidrag och mer till välfärd

Däremot fortsätter långtidsfrånvaro, sjukfrånvaro på mer än 60 dagar, att öka som andel av den totala sjukfrånvaron. År 2017 var den 55,5 procent av den totala sjukfrånvaron, 2013 var andelen 43,2 procent. Det är Statskontoret som gör sammanställning och jämförelser av sjukfrånvarostatistik. Statistiken bygger på redovisade uppgifter från 198 myndigheter. 

Forrige artikel C: Fasa ut engångsartiklar i plast C: Fasa ut engångsartiklar i plast Næste artikel Bengtsson: Även politiska partier sviker väljarna Bengtsson: Även politiska partier sviker väljarna
Nya poster i utskotten kostar miljoner

Nya poster i utskotten kostar miljoner

NYORDNING. S och M har kommit överens om att införa andre och tredje vice ordförande i flera utskott. Något som kommer att kosta över 1,4 miljoner kronor om året. Jens Holm (V), ordförande i trafikutskottet, menar att det dessutom försvårar utskottsarbetet.