M vill ge mindre till bidrag och mer till välfärd

BUDGET. I Moderaternas budgetmotion satsar partiet 38 miljarder på sjukvård, skola, försvar och polis. Finansieringen ska ske genom att begränsa en rad olika bidrag.

Moderaterna vill satsa pengar i det de väljer att kalla välfärdens kärna, det vill säga sjukvård, skola, försvar och polis. Dessutom ska 10 miljarder gå i generella bidrag till kommunerna.

Bland annat vill partiet, som tidigare aviserats, se att Sverige ska ha 10 000 poliser år 2024. Man vill också se en successiv förstärkning av försvaret. M vill höja försvarets budget med 3 miljarder redan nästa år för att sedan öka nivån till 10 miljarder mer år 2021. 

Skolan får 6,5 miljarder i olika skolsatsningar. Där är den största satsningen på en extra undervisningstimme per dag från och med lågstadiet. För att finansiera allt detta vill partiet skära ned på andra utgifter på skolan. 6,7 miljarder frigörs genom att minska särskilda socioekonomiska stödet, samverkan för bästa skola och nationella samverkansprogram. 

– Vi släpper inte skolan. Det är barns chans att göra en livsresa, sade Elisabeth Svantesson (M), ekonomiskpolitisk talesperson, vid en pressträff.

Mindre bidrag

För att finansiera reformerna inom välfärdsområdet ska man skära ned på bidragsdelen.

– Vi menar att om vi inte vill ha en ökad andel skatt av BNP i svensk ekonomi och därmed göra det mindre lönsamt att arbeta då måste man se till att ökade välfärdsutgifter snarare bygger på att vi minskar de samlade bidragskostnaderna än höjer skatten, sade Ulf Kristersson (M).

Totalt räknar Moderaterna med att kunna spara in 35 miljarder på det partiet kallar bidrags- och omprioriteringar. Där gömmer sig bland annat förkortad rätt till A-kassa, tidsbegränsat aktivitetsstöd och en bortre parentes i sjukförsäkringen. Dessutom vill partiet slopa byggsubventionerna och lägga om klimatpolitiken.

Tar höjd för sämre tider

Liksom tidigare varnar Moderaterna för att regeringen bedrivit en alltför expansiv finanspolitik för den rådande högkonjunkturen. Elisabeth Svantesson framhåller att det är ovanligt att långtidsarbetslöshet ökar och att andelen behöriga till gymnasiet sjunker trots den gynnsamma konjunkturen.

Åtgärderna som Moderaterna presenterar är tänkta att möta de samhällsproblemen. Samtidigt förbereder sig partiet på den kommande lågkonjunkturen.

– Sverige är ett konjunkturkänsligt land. När det väl vänder så blir det ofta ganska dramatiskt. Vi har en försiktighetsprincip i den vårmotion vi presenterar, sade Svantesson.

Forrige artikel Riksrevisor välkomnar ökat personansvar Riksrevisor välkomnar ökat personansvar Næste artikel Fullt med kvinnor och veteraner på V:s riksdagslistor Fullt med kvinnor och veteraner på V:s riksdagslistor