Medskick till M-stämma: Gör om polisutbildningen

Det är välkommet att Moderaterna vill höja polisers löner, men det krävs ytterligare åtgärder. Vår uppmaning till ombuden på Moderaternas arbetsstämma är att besluta om fler åtgärder så att polisyrket blir ett framtidsyrke för fler, skriver Lena Nitz, Polisförbundet.

Placeholder image
Polisen tillsammans med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson i Fittja 2018. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Lyssna på artikeln

Det är till stora delar tack vare den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna lade fram hösten 2018 som vi har kommit en bit på vägen för att uppvärdera polisyrket. Budgeten innehöll riktade polislönesatsningar och det är oerhört viktigt att de satsningarna nu fortsätter. Annars blir det svårt att nå målet om 26 200 poliser vid årsskiftet 2024/2025. Enligt Polismyndighetens analys måste satsningen på uppvärderingen av polisyrket inte bara fortsätta utan även accelerera, vilket framgår i det budgetunderlag som överlämnades till regeringen.

Det är därför välkommet att Moderaterna vill fortsätta att avsätta pengar till höjda polislöner. Men det räcker inte för att göra polisyrket till ett framtidsyrke för fler.

En förändrad grundutbildning

Från politiskt håll finns förståelsen för att vi behöver bli fler och att det är tätt sammankopplat till löner och villkor. Men i frågor som rör polisers utbildning finns inte samma engagemang.

Vi har tidigare frågat våra medlemmar vad de anser krävs för att svensk poliskår fortfarande ska vara en polis i världsklass 2030. Toppsvaren var: fler poliser (90 procent), att polisers grad av specialisering mot olika brottstyper måste öka (90 procent) och att polisers tillgång till fort- och vidareutbildning måste öka (85 procent). Frågorna ställdes till närmare 1 600 av våra medlemmar via Novus inför en kommande rapport om framtidens polis som vi gjort tillsammans med Kairos Future.

Från politiskt håll finns förståelsen för att vi behöver bli fler och att det är tätt sammankopplat till löner och villkor. Men i frågor som rör polisers utbildning finns inte samma engagemang.

En förändrad grundutbildning, där poliser får en treårig högskoleutbildning som ger behörighet att läsa vidare på avancerad nivå skulle inte bara möta de krav poliser har om bättre tillgång till fort- och vidareutbildning. Det skulle även höja polisens förmåga att möta de utmaningar som samhällsutvecklingen ger och den kriminalitet som växer sig allt starkare. Det skulle även göra polisutbildningen attraktiv för fler.

Viktigt med akademisk examen

När Novus på uppdrag av Polisförbundet gjorde en undersökning av hur unga vuxna värderar möjligheterna till en examen när de väljer högre utbildning svarade 81 procent att de tycker att möjligheten till en akademisk examen är viktig eller mycket viktig. 84 procent skulle gärna gå en utbildning som är ett halvår längre om den gav en akademisk examen.

Rätt utvecklingsmöjligheter

Argumenten för att utveckla polisutbildningen är flera:

  1. Mer behöver läras ut. Kraven på vad dagens poliser behöver lära sig redan under grundutbildningen har blivit så många att utbildarna har svårt att få med allt som behövs utan att tvingas komprimera kursmoment.
  2. Porten till fortsatta studier. Dagens grundutbildning till polis öppnar inte porten till fortsatta studier på avancerad nivå. För poliser som i dag på den akademiska vägen vill specialisera sig eller fördjupa sig finns väldigt få vägar att gå och arbetet med Polismyndighetens egna fort- och vidareutbildningar ligger hopplöst efter.
  3. Nyckeln till polisunik kompetens. I ett längre perspektiv handlar en förstärkt grundutbildning – och resurser till kvalitativ akademisk fort- och vidareutbildning för poliser – om att kunna dra nytta av de många gånger unika kompetenser och erfarenheter som förvärvas av den som jobbar som polis. Poliser har kunskaper som bättre måste tas om hand både på forskningsnivå och i den praktiska polisverksamheten. Allt annat innebär en samhällsförlust av värdefull polisiär kunskap.

Genom att stärka polisutbildningen förbättrar man möjligheterna för framtidens poliser att möta samhällsutvecklingen. Man gör också polisyrket attraktivt för fler. Ett framtidsyrke att söka sig till, att växa i och att hålla fast vid kräver både rätt lön och rätt utvecklingsmöjligheter.


Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor