Debatt

M: Klimatet förtjänar ordning och reda – inte sifferbingo och plakatpolitik

Regeringens linje kring EU:s nya klimatlag har varit högst oklar, men att Socialdemokraterna nu har anslutit sig till Moderaternas linje och släppt de orimliga kraven från Miljöpartiet är välkommet. Förhoppningsvis finns det fler frågor där S är beredda att slå sig fria från sitt samarbetsparti, skriver Jessica Polfjärd (M).

”Det är viktigt att vi inte hamnar i ett läge där Sverige tillsammans med andra tvingas överkompensera i vårt klimatarbete för mindre ambitiösa länder i Europa.”
”Det är viktigt att vi inte hamnar i ett läge där Sverige tillsammans med andra tvingas överkompensera i vårt klimatarbete för mindre ambitiösa länder i Europa.”Foto: Fredrik Persson/TT
Jessica Polfjärd
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

EU har enats om en ny klimatlag. Det är en av de viktigaste lagstiftningarna vi kommer att se på EU-nivå under den här mandatperioden. Klimatlagen lägger grunden för hur vi ska kunna nå EU:s ambitiösa klimatmål om klimatneutralitet till år 2050.

Det mesta av debatten har handlat om det så kallade 2030-målet – hur mycket EU ska minska sina utsläpp till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Glädjande nog landade siffran till slut på 55 procent, vilket innebär ett betydligt högre mål jämfört med det tidigare som låg på 40 procent. Det är en rejäl ambitionshöjning för det europeiska klimatarbetet som Moderaterna drivit på för, i såväl Europaparlamentet som i riksdagen.

Men det är också en ambitionshöjning som är genomförbar. EU:s egna konsekvensanalyser visar på att just 55 procent minskning av koldioxidutsläpp är ett mål som faktiskt går att uppnå. I stället för plakatpolitik och fina ord där man sätter mål ingen kan nå upp till har vi nu realistiska mål att jobba mot som innebär att Europa kan kombinera fortsatt klimatarbete med en stark ekonomisk tillväxt. Det är nödvändigt för att klimatpolitiken ska vara genomförbar.

S har anslutit sig till M:s linje

Vad den svenska regeringens linje har varit i frågan är däremot högst oklart. Inför förhandlingarna lyckades statsminister Stefan Löfven (S) med konststycket att på en och samma gång driva på för att skärpa målet till 55, 60 och 65 procent. I Europaparlamentet har Socialdemokraternas Jytte Guteland, som även varit parlamentets utsedda förhandlare med medlemsländernas regeringar, samtidigt drivit på för först 65 och sedan 60 procents reducering av utsläppen, ivrigt påhejade av Miljöpartiet.

Klimatfrågan är för viktig för att offras till förmån för god stämning i regeringen.

Att Jytte Guteland och Socialdemokraterna nu har anslutit sig till Moderaternas linje och släppt de orimliga kraven från Miljöpartiet är välkommet. I stället för ett orimligt sifferbingo har EU tydliga målsättningar om att minska sina utsläpp som man kunnat enas om. Det är också välkommet att teknikens roll, såsom infångning och lagring av koldioxid, framhävs i överenskommelsen.

Sverige ska inte tvingas överkompensera

Överenskommelsen i sig är inte perfekt. Det är till exempel en besvikelse att representanterna från Europaparlamentet inte lyckades säkra ett avtal som ställer krav på enskilda medlemsländer. I stället har vi nu ett avtal som endast sätter gemensamma mål för EU som helhet. Det är viktigt att vi inte hamnar i ett läge där Sverige tillsammans med andra tvingas överkompensera i vårt klimatarbete för mindre ambitiösa länder i Europa. Det är inte rätt väg att gå i en fråga där alla behöver ta sin del av ansvaret.

Med det sagt innebär de nya målen att Europa får rätt förutsättningar för att fortsätta att visa ledarskap globalt och vara ett föredöme för en effektiv klimatpolitik. Det viktiga blir nu att resten av världen följer det europeiska exemplet.

Politik som bygger på vetenskap

Nu krävs det att EU driver en politik som faktiskt gör det möjligt att leva upp till de nya ambitiösa målen. Vi behöver en politik som bygger på vetenskapen – inte bara när det gäller att se utmaningar utan även lösningar – och som skapar rimliga förutsättningar för att ställa om hela ekonomin. Det är tyvärr en insikt som lyst med sin frånvaro i Regeringskansliet.

Hoppas S slår sig fria från MP

Moderaterna kommer fortsättningsvis att stå upp för en ambitiös klimatpolitik. Vi för en politik som ställer om i stället för att stänga ner. Vi hoppas att det är en linje som Socialdemokraterna är beredda att stödja även framöver. Klimatfrågan är för viktig för att offras till förmån för god stämning i regeringen. Förhoppningsvis finns det fler frågor där Socialdemokraterna är beredda att slå sig fria från sitt samarbetsparti. Vi moderater ser åtminstone med tillförsikt på framtiden i klimatfrågan.

Förutom att godkänna överenskommelsen väntar nu en uppdatering av befintlig lagstiftning i linje med de nya utsläppsmålen. Det är ett arbete Moderaterna ser fram emot. Den klimatlag som nu kommer på plats är en stabil grund för framtidens politik på området. Klimatet förtjänar inte sifferbingo och plakatpolitik utan ordning och reda.

Nämnda personer

Stefan Löfven

Styrelseordförande Sipri, styrelseordförande Olof Palmes minnesfond, styrelseledamot Stiftelsen Harald Edelstam
Svetsare (AMU i Kramfors)

Jytte Guteland

Riksdagsledamot (S)
Fil. mag i nationalekonomi (Södertörns högskola, 2011)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00