Lokala KD-toppar: Äldre möter fler risker än bara corona

DEBATT. Vi vill att kommun, region och stat tillsammans tar krafttag för att öka den sociala verksamheten för äldre. Det är dags att betala tillbaka omsorgsskulden. Det skriver 19 företrädare för Kristdemokraterna i Stockholmsregionen.

När den mest akuta fasen av coronapandemin nu förhoppningsvis har passerat har vi Kristdemokrater lyft frågan om den upparbetade vårdskuld som uppkommit i pandemins kölvatten.

Uppskjutna operationer och undersökningar av olika slag kommer att skapa fortsatt ansträngning för svensk sjukvård under lång tid framöver. På samma sätt anser vi att det nu är dags att lyfta frågan om den omsorgsskuld som måste betalas för att alla de 70-plussare som varit i karantän och ska återfå en dräglig tillvaro. Många ensamma äldre och demenssjuka är helt beroende av den stimulans och den kognitiva träning som sociala kontakter och en god omsorg ger.

Att rädda liv har varit och ska fortsätta vara vårt viktigaste uppdrag. Men Sveriges äldre möter fler risker än corona.

Teknik kan inte ersätta

När corona slog till stängdes snabbt all icke nödvändig verksamhet för äldre, som till exempel anhörigbesök och fysiska aktiviteter. Vi har alla berörts av vittnesmålen från personal som tvingas neka anhöriga att besöka sina kära och i värsta fall inte får närvara när ett liv tar slut. Trots alla de möjligheter dagens tekniska hjälpmedel erbjuder kan ett videosamtal aldrig ersätta fysisk kontakt.

Krävs ett krafttag

Omsorgsskulden omfattar dock mer än uteblivande anhörigbesök. I vanliga tider sker en bred och uppskattad verksamhet i Sveriges kommuner för att öka livskvaliteten och förebygga sjukdomar för äldre. Café-verksamhet, bridgetävlingar, resor, motion, bokcirklar och mycket mer. När smittläget gör det möjligt måste den här verksamheten återupptas och öka.

Vid demenssjukdom, som drabbar 10 procent av alla pensionärer, är fysisk och kognitiv träning avgörande för att lindra och fördröja symtomutvecklingen. Risken är därför stor att många under isoleringen har utvecklat eller fått ett förvärrat demenstillstånd.

Från Kristdemokraternas sida vill vi därför att kommun, region och stat tillsammans tar krafttag för att inte bara återuppta, utan också öka, den här verksamheten. En uppskjuten operation ses som en så kallad ”corona-relaterad kostnad” vilket staten har lovat att finansiera fullt ut. En uppskjuten social samvaro för att motverka demens borde hanteras på samma sätt.

Dags att betala tillbaka

Våra äldre har inte tid att vänta på ett vaccin. Vi måste agera nu och hitta nya sätt att bedriva verksamheten. Så länge vädret tillåter kan en del verksamhet ske ute och med ökade resurser till verksamheten kan mindre grupper träffas. Exakt vad som fungerar bäst skiljer sig självklart från plats till plats men från vårt partis håll har vi alltid värnat den så kallade ”icke lagstadgade verksamheten” som gör så mycket för välbefinnandet och som dessutom är effektiv ur ett resursperspektiv.

Tidiga, utökade och säkra insatser med medmänsklighet i fokus är nödvändigt för att beta av en del av den enorma omsorgskuld vi har arbetat upp. Låt oss inte glömma den stora insats som gjorts av Sveriges äldre som genom isolering minskat smittspridningen och därigenom också minskat trycket på svensk sjukvård. Det är dags att börja betala tillbaka.


Ella Bohlin (KD)
Vårdutvecklingsregionråd, Stockholm
Erik Slottner (KD)
Äldre- och trygghetsborgarråd, Stockholm
Carl-Johan Schiller (KD)
Kommunalråd och gruppledare, Lidingö
Anna Lipinska (KD)
Kommunalråd och gruppledare, Värmdö
Maria Fälth (KD)
Kommunalråd, Upplands Väsby
Lennart Nilsson (KD)
Kommunalråd, Järfälla
Karl Henriksson (KD)
Kommunalråd, Huddinge
Milles Lindgren (KD)
Kommunalråd och gruppledare, Danderyd
Magnus Ramstrand (KD)
Kommunalråd, Sollentuna
Karsten Bjärbo (KD)
Kommunalråd och gruppledare, Sigtuna
Sivert Åkerljung (KD)
Gruppledare, Ekerö
Antonella Pirrone (KD)
Kommunalråd, Nynäshamn
Eva von Wowern (KD)
Kommunalråd och gruppledare, Täby
David Winerdal (KD)
Kommunalråd och gruppledare, Södertälje
Samuel Klippfalk (KD)
Kommunalråd, Solna
Martin Strömvall (KD)
Kommunalråd, Haninge
Stefan Dayne (KD)
Kommunalråd och gruppledare, Botkyrka
Karin Teljstedt (KD)
Kommunalråd, Nacka
Göte Vaara (KD)
Gruppledare, Norrtälje

Forrige artikel Moderata studenter: Därför måste Ernkrans avgå Moderata studenter: Därför måste Ernkrans avgå Næste artikel "MP:s miljöpolitik är häpnadsväckande"
Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

DEBATT. Delegationen mot segregation (Delmos) arbetar utifrån en inkomplett bild av segregationen. Skattepengar och statsbidrag hamnar i fel händer. Vi måste lägga ner myndigheter som inte gör nytta, skriver Josefin Utas, Slöseriombudsman.