Jakob Granit

Generaldirektör för Havs- och Vattenmyndigheten

Utbildning: Fil.dr i geografi (Stockholms uni. 2012)

Född 19 april 1966, Österåker

Artiklar om Jakob Granit

Tre landshövdingar vill stoppa foderfiske

ÖPPET BREV. Tre landshövdingar har skrivit till Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit med en uppmaning om att stoppa svenskt storskaligt foderfiske på öppet vatten i Östersjön där torskfiske är förbjudet.

Läs altinget.se gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang