Tre landshövdingar vill stoppa foderfiske

ÖPPET BREV. Tre landshövdingar har skrivit till Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit med en uppmaning om att stoppa svenskt storskaligt foderfiske på öppet vatten i Östersjön där torskfiske är förbjudet.

Foto: Pixabay
Johanna Alskog

Landshövdingarna i Skåne, Blekinge och Kalmar oroas över risken att ett för högt fisketryck på sill riskerar att skada Östersjöns ekosystem. Havs- och vattenmyndighetens uppföljning av det storskaliga pelagiska fisket samt uppgifter i medier om att det storskaliga foderfisket ofta felredovisar skarpsill som sill har fått de tre länsstyrelserna att skriva ett öppet brev till Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit.

Två förslag till Hav

De tre landshövdingarna Anneli Hulthén, Sten Nordin och Thomas Carlzon (som i dagarna lämnat sin post) lägger fram två förslag i sitt brev:

  •  Det svenska storskaliga foderfisket ska av försiktighetsskäl inte tillåtas i det område där torskfiske är förbjudet. Inom EU ska Sverige agera för att samma begränsningar införs för fiskare från andra länder.
  • Havs- och vattenmyndigheten ska agera mot fartygsägarna så att de medverkar till korrekta landningskontroller.

 – Felrapporteringen kan leda till att alltför höga nivåer sätts på sillkvoterna. Yrkesfiskarna vid sydkusten har framfört att sillbestånden minskat markant i södra Östersjön. Det är ytterligare en varningssignal när den storskaliga foderfiskeflottan inte finner tillräckligt med sill för att fylla sina kvoter, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne i ett pressmeddelande.

Nämnda personer

Anneli Hulthén

Landshövding i Skåne

Jakob Granit

Generaldirektör Sida
Fil. dr i geografi (Stockholms uni., 2012)

Sten Nordin

Styrelseledamot Folkbildningsrådet
Företagsekonomi, Uppsala universitet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00