Sten Nordin

Landshövding i Blekinge län, tidigare finansborgarråd (M) Stockholm, tidigare riksdagsledamot

Utbildning: Företagsekonomi, Uppsala universitet

Född 18 februari 1956, Tystberga, Nyköpings kommun

Artiklar om Sten Nordin

Tre landshövdingar vill stoppa foderfiske

ÖPPET BREV. Tre landshövdingar har skrivit till Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit med en uppmaning om att stoppa svenskt storskaligt foderfiske på öppet vatten i Östersjön där torskfiske är förbjudet.

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang