Lagrådet godkänner lag mot terrorismresor

TERRORBEKÄMPNING. Juristerna i Lagrådet ger klartecken till regeringens förslag att straffa de som reser utomlands för att begå terrordåd eller delta i terrorträning. Men samtidigt levereras kritik mot planerna.

 Juristerna pekar på att regeringens förslag innebär långtgående kriminaliseringar och ifrågasätter om förslagen är förenliga med den ”försiktighet som bör gälla när kriminalisering används som metod för att försöka hindra överträdelser av olika normer i samhället”. Men eftersom det handlar om att genomföra internationella krav i en FN-resolution och från den internationella aktionsgruppen mot penningtvätt (Fatf), så motsätter sig inte Lagrådet förslaget.

Fängelse i högst två år

Det innebär bland annat att det blir straffbart för en svensk medborgare att resa från Sverige till ett annat land med syftet att begå terrorhandlingar eller att ge eller ta emot terroristutbildning. Straffet blir fängelse i högst två år.

Enligt förslaget är brottet fullbordat när resan påbörjas. Det krävs alltså inte att resenären har lämnat landet eller hemorten. Det blir också straffbart att finansiera den typen av resor och även här ska straffet var fängelse i högst två år.

De nya reglerna tas in i två gällande lagar mot terrorism och ska enligt regeringens planer träda i kraft den 1 april nästa år. Regeringen har tidigare aviserat att en proposition ska lämnas till riksdagen före jul.

Forrige artikel Grundvatten föreslås bli riksintresse Næste artikel Regeringen slopar förslag om Öresundsbron