Låst när ministrarna skulle enas om klimatlinje

KLIMAT. EU:s miljöministrar har intagit sin position för två av unionens klimatramverk för 2021- 2030. Klimatminister Isabella Lövin är relativt nöjd.

Frågan om hur ansvarsfördelningen av utsläppsminskningarna utanför utsläppshandeln var, tillsammans med unionens regelverk för att beräkna klimatnyttan av skog- och markbruk, på agendan när miljöministrarna samlades i Luxembourg.
Under fredagen kunde medlemsländerna, efter långa förhandlingar, enas kring sin förhandlingsposition inför de stundande diskussionerna med EU-parlamentet och EU-kommissionen.

En av stridsfrågorna inför mötet var hur stor en reserv skulle vara, som skulle hjälpa fattigare medlemsländer att uppnå utsläppsminskningsmålen utanför utsläppshandeln, i det fall att de andra av de möjliga lättnaderna var tillräckliga.

Läs mer om positionen inför förhandlingarna här.

Storleken på denna reserv avgjorde nämligen till stor del hur stort omställningstrycket för dessa länder skulle bli. I slutändan blev storleken 115 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket enligt EU-kommissionens analys skulle innebära att det blir väldigt lätt att uppnå ländernas utsläppsminskningsmål.

Lövin nöjd att Polen är med

Isabella Lövin (MP) är relativt nöjd med utfallet.
– Det var viktigt att vi fick med oss så många som möjligt på kompromissen, och nu fick vi exempelvis med oss Polen som tidigare varit kritiska, säger klimatministern till Altinget.

Läs mer om rådets position här.

Förhandlingarna kring ansvarsfördelningen gick relativt fort att avsluta, men det var däremot svårare att enas kring en position för vilken roll skogs- och marksektorn ska ha i klimatpolitiken.

Inga lätta samtal

Kroatien, Polen och Finland hade enligt Isabella Lövin invändningar mot de förslag som låg på bordet från ordförandelandet Estland, vilket ledde till att samtalen fick fortsätta sent på fredagseftermiddagen. Men i slutändan var det endast de finska kraven som fick gehör, genom att få igenom ytterligare lättnader för att utvidga sin avverkning av skog med motsvarande 10 miljoner ton koldioxid.

– Det var inte alltför lätta samtal, men det var ändå viktigt att vi nu kunde enas kring en hållning inför klimattoppmötet i Bonn i november, speciellt med tanke på hur USA agerar i förhandlingarna, säger Isabella Lövin.

Skogspolitiska miljörörelsen Fern var kritiska till medlemsländernas hållning.
– Rådet fattade i dag ett beslut som stödjer mer avverkning och det kommer att reducera den mängd koldioxid som skogen kommer att ta upp i framtiden. Detta kommer att underminera Parisavtalet och är helt enkelt oförlåtligt, säger Hanna Aho vid Fern.

Läs mer: EU-parlamentets skogsbeslut ses som nordisk seger

Forrige artikel Sverigedemokraterna backar om SMHI Sverigedemokraterna backar om SMHI Næste artikel Därför publicerar Altinget påståenden om forskarslarv
Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

BESLUT. Regeringen har efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Samtidigt uppmanar statsministern svenskar att tänka över resor och uppmanar till folkvett.