L-politiker: Reformera den dysfunktionella skolmarknaden

DEBATT. Vi i Liberalerna behöver reformera och förbättra friskolesystemet. På landsmötet vill vi ta fram ett nytt regelverk som ökar likvärdigheten, skriver tre företrädare från Liberalerna

Maria Nilsson (L)
Riksdagsledamot, Göteborg
Lill Jansson (L)
Kommunalråd, Lerum
Annika Westh (L)
Kommunpolitiker, Öckerö

 

Liberalerna var det parti som starkast drev på för ett friskolesystem. Det var på 1990-talet och vi ville ge varje elev en möjlighet att fritt välja skola i stället för att vara hänvisad till skolan i det egna bostadsområdet. Friskolereformen andades nya tider och frihet att välja för alla och inte bara för dem med stora ekonomiska resurser.

Skolorna skulle profilera sig utifrån olika pedagogiska modeller och skolorna skulle finnas till för eleverna och inte tvärtom. Genom att ge eleverna makten att välja och därmed även välja bort en skola, skulle undervisningskvaliteten öka. Med friskolor och konkurrens skulle alla skolor måna om att behålla sina elever och dessutom vilja locka nya elever. Så tänkte vi, men så blev det bara delvis.

Betydligt större skillnader

Efter många år med friskolor vet vi att det inte blev fullt ut som vi ville. Tiden har sprungit ifrån nuvarande system, som inte längre svarar på dagens utmaningar inom utbildningsområdet.

I dag är den bristande likvärdigheten ett av skolans stora problem. Det fanns skillnader tidigare också, men de är betydligt större i dag. En statlig huvudman byttes ut mot 290 kommunala och dryga tusen fristående.

Försprång

Den svenska skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Det betyder att elevens tid i skolan ska utjämna de skillnader som finns i elevernas socioekonomiska kontext. Elever från resursstarka hem har ett försprång när det gäller bland annat språket och möjligheten till stöd från föräldrar.

Dagens skolsegregation beror på bostadssegregationen, det vill säga den bostadssegregation som skolan ska kompensera för. Heter du Ahmed och går på Bergsjöskolan är sannolikheten för att du ska gå ut nian utan fullständiga betyg betydligt större än om du heter Anna och går på Nordlyckeskolan.

Vi behöver reformera

Verkligheten är dock en annan och i stället har vi områden i Göteborg med skolor där majoriteten av eleverna har stora behov av stöd och där det är svårt att rekrytera och behålla lärare och rektorer. När likvärdigheten inte längre garanteras går det kompensatoriska uppdrag förlorat.

Det är inte ett system vi kan ha och därför behöver vi reformera de regelverk som styr friskolorna. Tiden har sprungit ifrån det. Lagstiftning och regelverk ska inte missgynna dem som behöver dem mest.

Ska vi göra det, behöver nuvarande friskolesystem reformeras. ”Din bakgrund ska inte avgöra din framtid” är en liberal skolparoll och den vill vi svara upp till.

Dysfunktionell marknad

I dag kan egentligen vem som helst starta en friskola och med nuvarande system utvärderar varje skola sig själv, genom att sätta de betyg de själva vill på sina elever. Betygsinflationen är ett faktum och ändå är det till stora delar elevernas betyg som skolorna konkurrerar med.

Det gör skolmarknaden till en dysfunktionell marknad och en översyn av systemet är nödvändig. Skolmarknaden är inte som vilken marknad som helst.

Som liberaler är vi positiva till konkurrens mellan olika skolor och vi tror att det höjer kvaliteten. Vi vill att elever ska kunna välja en skola och därmed välja bort en annan. Vi värnar friskolorna.

Men vi vill ha ett friskolesystem som ökar likvärdigheten och som sätter stopp för betygsinflation och de avarter som ibland dyker upp bland friskolorna i Sverige. Fler förslag på hur detta kan göras överlämnar vi åt professionen.

Förbättra systemet

Även om kritik mot friskolesystemet finns, är människor positiva till att själva få välja skola och inte beredda att berövas den möjligheten.

Därför vill vi att Liberalerna på landsmötet i Västerås 15-17 november bestämmer sig för att förbättra nuvarande friskolesystem.

Forrige artikel Eklund (L): Skapa en mer gemensam arbetsmarknad i Öresundsregionen Eklund (L): Skapa en mer gemensam arbetsmarknad i Öresundsregionen Næste artikel M-ledamöter: Krigsplacera kulturarbetare M-ledamöter: Krigsplacera kulturarbetare
 • Rapportera

  Jonas Schiött · Lärare

  Det är ju klädsamt att en viss sjukdomsinsikt har uppstått.

  Men jag måste skratta åt det här:
  "Men vi vill ha ett friskolesystem som ökar likvärdigheten och som sätter stopp för betygsinflation och de avarter som ibland dyker upp bland friskolorna i Sverige. Fler förslag på hur detta kan göras överlämnar vi åt professionen."
  Jaha, NU skall lärarna lyssnas på? Men bara inom väldigt snävt definierade ramar förstås.
  Men OK, här kommer några förslag:
  * Likvärdighet ökar och betygsinflation minskar om man inte kan tjäna pengar på att driva skolor.
  * Båda dessa, fast mest likvärdigheten, påverkas om lärares arbetstid regleras på nationell nivå och skolpengen likaså.
  * Betygsinflation kan minskas exempelvis genom externt rättade examinationer. Eller återgång till ett relativt betygssystem. Eller om vi skall vara litet radikala, att betyg inte är en selektionsgrund alls utan att gymnasieskolor lottar sina platser bland de sökande och högskoleutbildningar har specifika inträdesprov.
  * Med "avarter" antar jag menas religiöst fundamentalistiska skolor? Tja, så länge vi har begränsningen att det måste finnas friskolor och ett skolval, är enda sättet att komma åt detta hårdare regler och kontrollfunktioner för vem som får driva en skola.

Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!