Kraftig medlemsökning för Vänsterpartiet

POLITISK VÅR. Flera av partierna har ökat i medlemsantal de senaste fem åren. Under perioden har SD ökat mest men det senaste året är det V som står för den klart största tillströmningen av medlemmar.

Placeholder image
Foto: Jessica Segerberg/Vänsterpartiet, Pixabay

Altinget har kartlagt hur riksdagspartiernas medlemsutveckling har sett ut de senaste fem åren. 

 

Fotnot: Siffrorna är per 31 december varje år. Socialdemokraternas siffror för 2018 är preliminära. Moderaterna har ännu inte fastställt siffrorna för 2018. Kristdemokraterna har sedan årsskiftet fått cirka 2500 nya medlemmar. Vänsterpartiet har ökat med cirka 3000 medlemmar sedan årsskiftet. 

Socialdemokraterna är fortfarande det klart största partiet. Men partiet har tappat medlemmar sedan 2014.  

– Det vi kan konstatera är att andelen människor som engagerat sig i politiska partier har minskat de senaste åren. Samtidigt som andelen personer som engagerar i övriga ideella organisationer har legat konstant över en lång tid. Så det finns ju ändå en vilja att engagera sig och aktivera sig, säger Lena Rådström Baastad (S), partisekreterare till Altinget.   

Förändras man inte förtvinar man. Förändras man för fort känner folk inte igen partiet.

Michael Arthursson (C), partisekreterare, Om att en tredjedel av Centerpartiets medlemmar har bytts ut sedan 2014.

Det senaste året visar preliminära siffror en ökning för S. Hur Januariavtalet, som slöts efter årsskiftet, kommer att påverka medlemsutvecklingen återstår att se.

SD fler – MP färre

Det parti som har gått framåt mest är Sverigedemokraterna. Sedan 2014 har partiets medlemssiffror mer än fördubblats, från 15 900 medlemmar till 33 600 medlemmar. 

Samtidigt har Miljöpartiet tappat rejält sedan 2014. Partiet förlorade nästan hälften av sina medlemmar 2014 till 2017 men ökade igen under 2018. 

V stora vinnaren 

Det parti som det senaste året har ökat mest är Vänsterpartiet. Partiets medlemsantal har under året fått fler än 8 000 nya medlemmar, en 50-procentig ökning. Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler ser två förklaringar till den stora medlemsökningen. Den ena är politisk. 

– Vänsterpartiet är ju i dag det parti som finns kvar till vänster som står för traditionella vänstervärderingar som jämställdhet, rättvisa och solidaritet. Det gör valet ganska enkelt för folk som är till vänster och särskilt i den här tiden när Socialdemokraterna går till höger, säger Etzler till Altinget. 

Den andra förklaringen är hur partiet ser på medlemmar och att medlemmar har stort inflytande över politiken i V, enligt Etzler. 

– Man kan inte bara värva människor. Det absolut viktigaste är att ha en bra och välfungerande verksamhet så att fler vill gå med. Det är mycket bättre än att dra in nya människor till en verksamhet som inte fungerar bra, säger han. 

Förändringar inom gruppen 

Flera av partierna står och stampar i medlemsutvecklingen. Men totalsiffran säger inte något om flöden. I exempelvis Centerpartiets fall har den totala medlemssiffran i det närmaste varit konstant. Men partiet har under perioden fått 11 900 nya medlemmar. Det innebär att mer än en tredjedel av Centerpartiets medlemmar har bytts ut de senaste fem åren. Att fler nya medlemmar lockas till C välkomnas av partiet, samtidigt som det också ställer krav på organisationen. 

– I grunden är det här väldigt positivt. Sen blir det ju en kulturförändring i ett parti när man får väldigt många nya medlemmar. Man får se till att inte fastna i gamla arbetsformer, säger Michael Arthursson (C), partisekreterare till Altinget. 

Han menar att det märks att det är en annan typ av medlemmar som tillkommit. 

– Det kan vi se i vilka motioner som väcks på stämman. Det är mer motioner och initiativ som rör jämställdhet och frågor med ett internationellt perspektiv och olika dimensioner av miljöfrågan. 

Vilken är den största utmaningen? 

– Det som är knepigt är att både förnya sig och ta ut en ny kurs utan att tappa fotfästet så att människor inte uppfattar att “nu är det inte Centerpartiet längre”. Förändras man inte förtvinar man. Förändras man för fort känner folk inte igen partiet, säger Arthursson.

Nämnda personer

Lena Rådström Baastad

Riksdagsledamot (S), partisekreterare Socialdemokraterna
fil. kand i arbetslivspedagogik (Örebro uni. 1998)

Michael Arthursson

Partisekreterare Centerpartiet, medgrundare av och tidigare styrelseordförande för Fores

Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor