Kommuner vill ha full ersättning för asylkostnader

MIGRATION. Landets kommuner vill ha en fullständig kostnadstäckning från staten för mottagningen av asylsökande. I nuläget finns det även en rad akuta åtgärder som krävs, enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, som har listat de mest brådskande insatserna.

Flyktingsituationen sätter hård press på kommuner och landsting och för att möta detta krävs en rad akuta regeländringar eller undantag från gällande regler, enligt ett dokument från SKL.

Samtidigt behövs mer långsiktiga åtgärder. En sådan gäller statens ersättning till kommuner och landsting för deras arbete med att ta emot asylsökande och nyanlända. Dagens system ger inte full kostnadstäckning och är dessutom krångligt. SKL har tidigare begärt en översyn av regelverket och detta är ännu mer angeläget nu.

På torsdagen skickade regeringen förslaget om att alla kommuner ska vara tvungna att emot flyktingar för granskning till juristerna i Lagrådet. Av förslaget framgår att ny utredning ska tillsättas om mottagningssystemet för flyktingar. Utredaren ska också föreslå ett nytt system för statlig ersättning till kommuner och landsting för flyktingmottagandet.

Krångliga system

Men det finns en rad åtgärder som är brådskande, enligt SKL. Bland annat krävs att regeringen ändrar i en förordning så att ersättningen till kommunerna för asylsökande elever betalas ut automatiskt av Migrationsverket. I dag måste kommunerna aktivt ansöka om den statliga ersättningen och det är ett system som är krångligt och mycket tidskrävande. Det tar resurser som kommuner inte har i dagsläget, enligt SKL.

SKL ser också akuta behov inom utbildning och vård.

– Vården, skolan och omsorgen är några av de områden där regelverk skapar hinder i mottagandet, kommenterar Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Vård och skola

Det gäller bland annat att rucka på kravet på behöriga lärare för att råda bot på lärarbrist samt att tillåta examination på engelska av välutbildade elever i gymnasieskolan. På vårdsidan behöver landstingen få tillgång till uppgifter om vilka nyanlända med uppehållstillstånd som kan erbjudas hälsoundersökningar och dessutom bör asylsökande kunna få tandvård också av privata tandläkare. Läs mer om SKL:s krav på regeländringar på Altinget-utbildning och Altinget-vård.

 

 

Forrige artikel Höga trösklar till folkligt inflytande i EU Höga trösklar till folkligt inflytande i EU Næste artikel Brister i svensk valhemlighet måste rättas till Brister i svensk valhemlighet måste rättas till