Debatt

KD: Den feministiska regeringen måste ta våldet mot kvinnor på allvar

DEBATT. Det är dags för en handlingskraftig jämställdhetspolitik. Kontaktförbudet behöver utökas, straffet för upprepat våld behöver höjas och sekretessen behöver brytas, skriver KD:s jämställdhetspolitiska arbetsgrupp. 

"Sveriges feministiska regering får inte fortsätta att svika dessa kvinnor och barn. Sveriges kvinnor förtjänar bättre."
"Sveriges feministiska regering får inte fortsätta att svika dessa kvinnor och barn. Sveriges kvinnor förtjänar bättre."Foto: Anders Wiklund/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Désirée Pethrus (KD)
Ordförande, KD:s jämställdhetspolitiska arbetsgrupp för idéutveckling
Sarah Havneraas (KD)
Ledamot, KD:s jämställdhetspolitiska arbetsgrupp för idéutveckling

”Våldet hade eskalerat de senaste veckorna och i bilen på vägen till dotterns 2-årskalas hotade han att köra ihjäl oss alla tre. In på kalaset kom jag med fläskläpp och näsblod. Nu var det på liv och död.”

En kvinnas berättelse. Men hon är långtifrån ensam.

Nollvision behövs

Under 2019 dödades 16 kvinnor av sin partner och 8 820 kvinnor anmälde att de misshandlats av sin partner. Ekot rapporterar nu att antalet anmälningar om våld i nära relation enligt Brottsföre­byggande rådet (Brå) har ökat med 50 procent under pandemin jämfört med 2019. Det är nämligen under isolering i hemmet som våldet tenderar att öka samtidigt som det är svårare att söka hjälp.

Genom sekretessbrytande regler ska sjukvården och socialtjänsten informera polisen vid risk för brott mot närstående.

Désirée Pethrus och Sarah Havernaas, Kristdemokraterna
Sarah Havneraas (KD).
Sarah Havneraas (KD). Foto: Kristdemokraterna

Det finns få jämställdhetspolitiska frågor som är så viktiga som att få stopp på våldet mot kvinnor. Men var finns Sveriges feministiska regering?

Kristdemokraterna har länge drivit på för en tuffare lagstiftning och ökat stöd till kvinnojourerna. En nollvision behövs för våld i nära relationer och då måste vi vända på alla stenar. KD:s jämställdhetspolitiska idégrupp föreslår nu följande.

  • Sluta skydda farliga män – bryt sekretessen
Désirée Pethrus (KD).
Désirée Pethrus (KD). Foto: Kristdemokraterna

Varje år dödas i snitt 16 kvinnor av en man som de haft relation med. I 60 procent av de fall där kvinnor har dödats har det saknats en tidigare anmälan om våld eller hot. Enligt den tidigare samordnaren mot våld i nära relationer är det dock vanligt att psykiatri och socialtjänst känner till att en man är ett potentiellt hot.

För att kunna förebygga dessa allvarliga brott behöver polisen få denna information. Genom sekretessbrytande regler ska sjukvården och socialtjänsten informera polisen vid risk för brott mot närstående.

  • Höjt straff vid upprepat våld

Vid grov kvinnofridskränkning har en kvinna oftast utsatts för upprepat våld och kränkningar. Många av dessa kvinnor drar tillbaka anmälan på grund av rädsla, vilket försvårar utredningen. Om minimistraffet höjdes från nio månader till ett års fängelse skulle polisen på egen hand kunna hämta ut journaluppgifter och driva vidare utredningen.

Vi vill därför höja straffet för grov kvinnofridskränkning till ett år.

  • Kontaktförbudet utökas till större zoner

I dag kan en man som har misshandlat en kvinna förbjudas att vistas i ett område genom utvidgat kontaktförbud. Dessa kontaktförbud behöver användas oftare.

Kontaktförbud måste även kunna utökas till större zoner, som en eller flera kommuner. Idag ger överträdelse av kontakförbud knappt böter som påföljd. Överträdelse bör alltid innebära fängelse.

  • Fotboja oftare

Enligt Åklagarmyndighetens statistik används sällan elektronisk fotboja vid kontaktförbud. Dessutom används det aldrig vid den vanligaste typen av kontaktförbud.

Fotboja ökar möjligheten att säkerställa att kontaktförbudet följs. På så sätt kan den hotade kvinnans trygghet öka. Därför behöver fotboja användas oftare och det ska alltid övervägas vid ordinära kontaktförbud.

  • Trygghetspaket med pepparsprej

Det skyddspaket som hotade kvinnor kan få i dag räcker inte. För att säkerställa hotade kvinnors trygghet och säkerhet ska de erbjudas ett trygghetspaket bestående av larm, rätt att ha pepparsprej och erbjudande om träning i självförsvar.

  • Vårdnad och umgänge fråntas våldsam förälder

Redan i april hade antalet samtal till Bris ökat med 30 procent kopplat till coronakrisen. Barn som bevittnar våld är brottsoffer. Frågan om våld måste tas på största allvar i vårdnadsmål.

I dag kan en förälder som har utövat våld mot en annan ändå få vårdnad och umgänge med sitt barn. Även vid kontaktförbud kan föräldern få umgängesrätt. Vårdnad eller umgängesrätt ska inte utdömas då det finns en dom om våld mot förälder eller vid kontaktförbud.

Domstolen och socialtjänsten ska också alltid göra en riskbedömning innan beslut om vårdnad och umgänge tas.

Ny jämställdhetspolitik

I dag lever nästan 800 kvinnor gömda ofta på flykt från en våldsam och hotfull ex-partner. Dessa kvinnor är det yttersta tecknet på att vårt samhälle inte förmår skydda dem. Sveriges feministiska regering får inte fortsätta att svika dessa kvinnor och barn.

Det är dags för en ny och handlingskraftig jämställdhetspolitik. Sveriges kvinnor förtjänar bättre.

Nämnda personer

Désirée Pethrus

Ledamot i partistyrelsen (KD)
Socionom (Mittuniversitet, 1981)

Sarah Kullgren

Förbundsordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet, ledamot i partistyrelsen (KD)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget